Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

SZABÓ-TÓTH ERIKA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÁLTAL ÜZEMELTETETT WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Tisztelt Látogatóink/Vásárlóink!

 

Üdvözöljük Önöket a SZABÓ-TÓTH ERIKA E.V. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett webáruházban. Kérjük, hogy a vásárlás előtt alaposan olvassák el Általános Szerződési Feltételeinket, (továbbiakban: ÁSZF) és Adatvédelmi Szabályzatunkat, amelyekben minden szükséges információt megtalálnak a termékeinkkel, a vásárlással, a fizetéssel, szállítással és a személyes adataik kezelésével kapcsolatosan. Amennyiben az átolvasást követően mégis maradt megválaszolatlan kérdésük, kérjük, hogy a mielőbbi segítségnyújtás érdekében az ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Szabályzatban feltüntetett elérhetőségeinken keresztül lépjenek velünk kapcsolatba.

Jelen ÁSZF 2021. június 8. napjától hatályos. Az ÁSZF (és magának a szerződésnek) nyelve: Magyar. A webáruházból rendelhető termékek kiszállítása történhet mind Magyarország területére mind pedig külföldre. Lehetséges ezen felül a megrendelt termékek személyes átvétele is. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre és az ÁSZF értelmezésére az alábbi jogszabályok rendelkezései irányadóak:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.)
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályiról szóló 45/2014. (II. 26.) Korm rendelet (a továbbiakban: Korm rendelet)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.)
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tv.
 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22.) Korm rendelet
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
 • a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (továbbiakban: Pp.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C törvény (továbbiakban: Számvtv).

 

I. A webáruházban használt fogalmak, meghatározások

ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek. A Szolgáltatónak és a Vásárlónak/Látogatónak a jogait és kötelezettségeit, továbbá a webáruház használatának, a webáruházból online úton történő vásárlás lépéseit, a fizetési módok és a megrendelt termékek kiszállításának feltételeit, díjait magában foglaló szabályzat.

Adatvédelmi Szabályzat: A Szolgáltató személyes adatokra vonatkozó adatkezelési elveit, szempontjait rögzítő és azokat az érintettek részére ismertető – külön okiratba foglalt és az alábbi linkre (https://www.flash-rc.hu/adatvedelmi-szabalyzat.pdf) kattintva elérhető – dokumentum.

Szolgáltató: a www.flash-rc.hu internetes címen keresztül elérhető webáruház üzemeltetője. A Szolgáltató, valamint a részére tárhelyet biztosító Tárhelyszolgáltató adatai, elérhetőségei a következő II. pont alatt megtekinthetők.

Vásárló: A webáruházba előzetes regisztrációt követően, vagy regisztráció nélkül vásárlási céllal belépett és ott online úton vásárló természetes személy (fogyasztó), vagy jogi személy (vállalkozás).

Fogyasztó (Ptk.): „a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”.

Vállalkozás (Ptk.): „a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy”. Azaz a különböző gazdasági társaságok, kis és nagykereskedők, egyéni vállalkozók stb. Ezen vásárlók körét a Korm. rendeletben biztosított elállási jog nem illeti meg, amelyre a VII. pontban az elállási jogra vonatkozó részletesen ismertetett rendelkezések között külön felhívjuk az érintettek figyelmét.

Látogató: A webáruházat böngészési céllal felkereső természetes személy.

Webáruház: A Szolgáltató által www.flash-rc.hu internetes elérhetőség alatt online vásárlást lehetővé tevő internetes áruház.

Termék: A webáruházból online úton rendelhető áru.

 

II. A Szolgáltató és a Tárhelyszolgáltatók adatai

Szolgáltató:

 • Név/Cégnév: SZABÓ-TÓTH ERIKA e.v.
 • Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 56012420
 • Székhely: 5350, Tiszafüred, Örvényi út 39. (postai úton történő elérhetőség)
 • Telephely: 5350, Tiszafüred, Örvényi út 39. (a vásárlásokkal összefüggésben felmerült panaszügyintézések is itt történnek)
 • Adószám: 57385712-1-36
 • Statisztikai számjel: 57385712-9002-231-16
 • Vezető tisztségviselő: SZABÓ-TÓTH ERIKA
 • Elektronikus – kifejezetten a Vásárlókkal való kapcsolattartásra szolgáló elektronikus – elérhetőség: info@flash-rc.hu
 • Telefonos elérhetőség: +36 30 327 07 06 (normál díjszabással hívható, munkanapokon 9-16 óráig)

Kiszállítást végző partnereink:

 • Cégnév: DPD HUNGÁRIA KFT.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-888141
 • Székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. A épület 2. emelet
 • Adószám: 13034283-2-41
 • Statisztikai számjel: 13034283-5320-113-01
 • Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
 • Elektronikus – kifejezetten a Vásárlókkal való kapcsolattartásra szolgáló elektronikus – elérhetőség: dpd@dpd.hu
 • Telefonos elérhetőség: +36 (1) 501 62 00 (normál díjszabással hívható)

 • Cégnév: MAGYAR POSTA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
 • Cégjegyzékszám: 01-10-042463
 • Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
 • Levelezési cím: 1540 Budapest
 • Adószám: 10901232-2-44
 • Statisztikai számjel: 10901232-5310-114-01
 • Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
 • Elektronikus – kifejezetten a Vásárlókkal való kapcsolattartásra szolgáló elektronikus – elérhetőség: ugyfelszolgalat@posta.hu
 • Telefonos elérhetőség: +36 (1) 767-82-82 (normál díjszabással hívható)

 

Elektronikus fizetési szolgáltató partnerünk:

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 • Cégnév: BARION PAYMENT ZRT.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-048552
 • Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.
 • Adószám: 25353192-2-43
 • Statisztikai számjel: 25353192-6619-114-01
 • Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
 • Weboldal: www.barion.hu
 • Telefonos elérhetőség: +36 (1) 464 70 99 (normál díjszabással hívható)

 

Tárhelyszolgáltatók:

A Szolgáltató által üzemeltetett webáruház részére internetes tárhelyet biztosító Tárhelyszolgáltató adatai:

 • Cégnév: UNAS ONLINE KFT.
 • Cégjegyzékszám: 08-09-015594
 • Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
 • Adószám: 14114113-2-08
 • Elektronikus – kifejezetten a Vásárlókkal való kapcsolattartásra szolgáló elektronikus – elérhetőség: unas@unas.hu
 • Telefonos elérhetőség: +36 (99) 200 200 (normál díjszabással hívható)

A Szolgáltató által használt elektronikus levelezés részére internetes tárhelyet biztosító Tárhelyszolgáltató adatai:

 • Cégnév: Bárdos Attila e.v.
 • Vállalkozói nyilvántartási szám: 31591482
 • Székhely: 3300 Eger, Malomárok u. 13. III/9.
 • Adószám: 66087096-1-30
 • Elektronikus – kifejezetten a Vásárlókkal való kapcsolattartásra szolgáló elektronikus – elérhetőség: info@w-hosting.info
 • Telefonos elérhetőség: +36 (30) 352 36 29 (normál díjszabással hívható)

 

III. Általános információk

Kedves Vásárlóink/Látogatóink!

 1. A webáruház internetes rendszerét SZABÓ TIVADAR e.v. – továbbiakban: Szolgáltató, Vállalkozó - üzemelteti. Az internetes áruházban főként robbanómotoros modellrepülők és azok kiegészítői, alkatrészei, valamint egyéb, a modellezéssel kapcsolatos kiegészítők rendelhetők meg.
 2. A Szolgáltató a webáruházat vásárlási céllal felkereső Vásárló számára az online termékkiválasztás és vásárlás lehetőségét a webáruházban történő előzetes és kötelező regisztráció nélkül biztosítja. A Vásárló tehát regisztráció nélkül is jogosult a webáruház kínálatában elérhető bármely termék kiválasztására és megvásárlására. A webáruházban történő böngészéshez, a termékek és a hozzájuk kapcsolódó szöveges tartalmak megtekintéséhez ugyancsak nem szükséges regisztráció.
 3. A Szolgáltató bármikor egyoldalúan jogosult az ÁSZF módosítására. A módosított ÁSZF-et a Szolgáltató köteles a webáruházban a hatálybalépés előtt legalább 5 nappal közzétenni és erre külön felhívni a Vásárló/Látogató figyelmét. A módosított ÁSZF a webáruházban történő közzétételt követő ötödik napon lép hatályba, ettől az időponttól kezdve kötelező a Szolgáltatóra és a Vásárlóra/Látogatóra. Az 5 napos határidő nem vonatkozik az árváltoztatás jogára. A Szolgáltató a „Pénztár” felületén az „Elfogadom az Általános szerződési feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót. Tudomásul veszem, hogy a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséggel jár. mező mellett jól láthatóan megjeleníti az ÁSZF, valamint az Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat hatályos példányára mutató hivatkozásokat, külön feltüntetve azok hatályba lépésének dátumát.
 4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a webáruházat bármikor karbantartsa, korszerűsítse, fejlessze stb. (továbbiakban: karbantartás). A Szolgáltató a karbantartási tevékenységeit a Vásárló/Látogató legrövidebb ideig történő zavarása mellett igyekszik elvégezni. A webáruház karbantartása, érdekében végzett Szolgáltatói tevékenységekkel összefüggésben, azok időtartamára a Vásárló tudomásul veszi, hogy ezekben az esetekben a webáruházhoz történő hozzáférése (a termékek, ill. az azokhoz tartozó szöveges tartalmak megtekintése, a termékek megrendelése) korlátozott, vagy nem elérhető. Jelen pontban rögzített karbantartási tevékenységekről a Szolgáltató azok megkezdését megelőzően 5 nappal a webáruház főoldalán tájékoztatja a Vásárlókat/Látogatókat.
 5. Amennyiben az ÁSZF valamely pontja érvénytelennek vagy hatálytalannak minősülne az a szabályzat további pontjainak érvényességét, ill. hatályosságát nem érinti.
 6. A Vásárlás feltétele az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása és a személyes adatkezelésekhez történő hozzájárulás.
 7. A webáruházban feltüntetett termékek árai bruttó, az ÁFA-t is tartalmazó fogyasztói árak, magyar forintban kerülnek feltüntetésre, emellett az adott termék egységárát is tartalmazzák. A webáruházban a vásárlás időpontjában feltüntetett bruttó termékárak és kiszállítási díjak minden esetben megegyeznek a kiszállítás időpontjában fizetendő termékárakkal és kiszállítási díjakkal. A Vásárlót a kiválasztott termékek bruttó fogyasztói árán és az értékhatártól függő kiszállítási díjon felül további költség nem terheli a termék megvásárlásával kapcsolatosan.
 8. A Vásárló a vásárlás során köteles a valóságnak megfelelő – a Szolgáltató által kért – személyes adatait megadni, továbbá a megadott adataiban történt bármilyen jellegű változás(ok)ról (pl: e-mail cím, postai cím, stb.) a Szolgáltatót e-mail útján haladéktalanul értesíteni. Amennyiben ezen értesítést a Vásárló elmulasztja, vagy nem valós adatokat ad meg, az ebből fakadóan őt esetlegesen ért bármilyen jellegű kárért, a kiszállítás meghiúsulásáért, vagy a késedelmes szállításért való felelősségét a Szolgáltató kizárja. A Szolgáltató kizárja továbbá a felelősségét azon vásárlások után is, amelyek során a Vásárló más személy adatait felhasználva végez vásárlást.
 9. A Szolgáltató által kapcsolattartásra megadott telefonszámok hívása nem minősül emelt díjas hívásnak.
 10. A Szolgáltató a webáruházban illusztráció gyanánt a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez szükséges összes megjelenített információt, értve ez alatt a termékeket ábrázoló színes képeket, a termékek jellemzőit, leírását, bruttó fogyasztói és egységárát és az egyéb tudnivalókat, (mint pl: a termékek kiszállítására vonatkozó információk, feltételek és díjak, szavatossági és allergén jellemzők, tápanyagtáblázat stb.) a termékkiválasztáshoz és vásárláshoz megfelelő minőségben, méretben igyekszik megjeleníteni a Vásárló/Látogató számára.
 11. A Szolgáltató folyamatosan törekszik a webáruházban feltüntetésre került termékek és az azokhoz tartozó szöveges tartalom és valamennyi egyéb információ (termék ára, kiszállítás díja, termékek összetétele, tápanyag értéke, allergén információk) helyes, a valóságnak megfelelő feltüntetésére, ill. a feltüntetett adatok, információk változása esetén azok frissítésére (aktualizálására).
 12. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
 13. Az esetleges későbbi félreértések, és fölösleges megrendelések megelőzése érdekében felhívjuk a Tisztelt Vásárlóink/Látogatóink figyelmét, hogy amennyiben a webáruházban a folyamatos Szolgáltatói kontroll ellenére nyilvánvalóan (azaz a Vásárló/Látogató részére is azonnal megállapíthatóan hibás, téves, pl. a termék általánosan elfogadható ismert kereskedelmi, fogyasztói árához képest irreálisan alacsony ár) téves információ vagy ár kerül feltüntetésre, ne indítsák el a vásárlást, mert a Szolgáltató az ilyen nyilvánvaló elírásból, számítástechnikai hibából fakadó esetekben nem szállítja a tévesen, hibás áron megrendelt terméket, még abban az esetben sem, ha az ily módon megrendelt termék visszaigazolását is megkapta a Vásárló. Az ilyen irreálisan alacsony áron megrendelt és/vagy visszaigazolt termékekre vonatkozó megrendelések semmisek. Kérjük ellenben, hogy amennyiben a webáruházban ilyen jellegű hibát, elírást, téves/irreálisan alacsony árat stb. észlelnek, azonnal értesítsenek bennünket a II. pontban feltüntetett elérhetőségeink bármelyikén. Megértésüket és közreműködésüket előre is köszönjük.
 14. A webáruházban a termékek kiválasztása és megrendelése a Vásárlók részére a nap 24 órájában folyamatosan elérhető. Az alábbiakban felsorolt kivételes események bekövetkezte esetén azonban a webáruház működése részben vagy teljesen működésképtelenné válhat, amely esetekre a Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja.
  1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon esetekre, amikor un. vis maior következtében válik elérhetetlenné vagy korlátozottan elérhetővé a webáruház, ill. a webáruházból történő termékkiválasztás és termékrendelés lehetősége. Vis maior alatt jelen ÁSZF alapján olyan eseményeket kell érteni, amelyeket elháríthatatlan külső ok vagy erőhatás (mint pl: terrortámadás, természeti katasztrófa, sztrájk, elemi csapás, hackertámadás) idéz elő és amely események elhárítása, megszüntetése nyilvánvalóan a Szolgáltató működési körén kívül esik.
  2. A Szolgáltató azon esetekben sem vállal felelősséget, amikor a webáruház elérhetőségét, működőképességét biztosító internetes szolgáltatónál, ill. tárhelyszolgáltatónál felmerült műszaki hiba, vis maior stb. okán nem, vagy csak korlátozottan érhetők el a webáruház szolgáltatásai.
  3. A III/3. pontban rögzített karbantartási tevékenységek végzésének időtartama alatt a webáruház korlátozott működése vagy elérhetetlensége szintén előfordulhat.
 15. A leadott megrendelések feldolgozása munkanapokon 10 és 17 óra között történik. Munkaidőn túl leadott megrendelés esetén rendelése az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.
 16. Ügyfélszolgálatunk minden esetben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól számított öt munkanapon belül.
 17. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

IV. A vásárlás menete, a vásárlással és szállítással/átvétellel valamint fizetéssel kapcsolatos tudnivalók

 1. A webáruházon keresztül történő online vásárlás és szállítás menete az alábbi lépések alapján történik:
  1. A Vásárló a webáruházban egyenként kiválasztja az általa megrendelni kívánt termékeket. Amennyiben bármelyik termék, bármilyen okból kifolyólag (pl: tartós készlethiány) nem elérhető (nem rendelhető) a Szolgáltató ezt külön jelzi az érintett terméknél.
  2. A Vásárló a kiválasztott termékeket egyenként a megfelelő mennyiséget beírva majd a Kosárba” feliratú gombra kattintva helyezi a kosárba. A Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a már kiválasztott termékek mennyiségét módosítani, ill. a „Töröl” gombra kattintva azt a kosárból azonnal eltávolítani. Mindezt a felső sávon található „Kosár” ikonra kattintva a „Kosár megtekintése” pontban teheti meg.
  3. A Vásárló az összes megvásárolni kívánt termék kiválasztását követően a felső „Kosár” ikonra, azon belül pedig a „Megrendelés” gombra kattintással léphet a „Pénztár” felületére a fizetéshez. Amennyiben a Vásárló a fizetés előtt újabb termékek megvásárlása mellett dönt, vagy a már kiválasztott termékek mennyiségét módosítani/törölni szeretné erre változatlanul továbbra is lehetősége van az előzőekben ismertetettek szerint.
  4. A Vásárló megadja a nevét, a kapcsolattartásra szolgáló email, címét és telefonszámát, a szállítási címet, és a számlázási adatokat, kiválasztja és elfogadja az általa preferált fizetési módot és a kiszállítás díját, majd mindezen általa megadott adatokat a rendelés adataival együtt leellenőrzi és az „Elfogadom az Általános szerződési feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót. Tudomásul veszem, hogy a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséggel jár.” mező bejelölését követően a „Megrendel” gombra kattintva elküldi a Szolgáltató számára. A megrendelés összegéhez igazodva a rendelés leadása előtt folyamatosan nyomon követhető az adott rendelés összege, az ahhoz tartozó kiszállítás díja vagy díjmentessége is. A Vásárlónak a „Megrendel” gombra történő kattintás előtt mindvégig lehetősége van a már kosárba helyezett termék(ek) törlésére és/vagy a vásárlás mennyiségének módosítására az előzőekben ismertetett módon.
  5. A Vásárló a Megrendelés véglegesítésével és annak Szolgáltató felé történő elküldésével tudomásul veszi, hogy az a megrendelt termékek és az ahhoz tartozó kiszállítási díj vonatkozásában fizetési kötelezettséget von maga után, amelyet az általa választott fizetési mód szerint teljesíteni köteles.
  6. A Szolgáltató – a Vásárló egyedi rendelésazonosító számmal rögzített megrendeléséről – automatikus visszaigazolást küld a Vásárlónak, amely visszaigazolás ugyanúgy tartalmazza a megrendelt termékek átvételkor fizetendő ellenértékét, a fizetés módját, a kiszállítás díját, ill. annak esetleges díjmentességét, a megadott adatokat (név, telefonszám, email cím, szállítási cím számlázási adatok), mint a Vásárlónak a Szolgáltató részére elküldött megrendelése. Ezen igazolást a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül meg kell kapnia! Javasoljuk, hogy a levelezőrendszere Levélszemét (SPAM) mappáját is ellenőrizze, ugyanis bizonyos esetekben a webáruházak automatikus visszaigazolásait a levelezőrendszerek tévesen levélszemétként azonosítják. Amennyiben a visszaigazoló e-mail nem érkezne meg, haladéktalanul értesítsen bennünket elérhetőségeinken. Téves e-mail cím megadása esetén nem tudjuk a visszaigazolást elküldeni Önnek.
  7. A megrendeléskor kiválasztott szállítási mód függvényében a megrendelt termék(ek) és a vásárlást igazoló számviteli bizonylat átvétele a következő módokon történhet:
   1. a Szolgáltató Telephelyén személyesen. A rendelés összekészítéséről Szolgáltató visszaigazolást küld Vásárló részére. Ezt követően a megrendelés átvételére munkanapokon 10 és 17 óra között van lehetőség a Szolgáltató székhelyén/telephelyén. Ebben az esetben a termékek vételárát a vagy a helyszínen kell kifizetni (készpénzben vagy bankkártyával), vagy előreutalással, esetlegesen online bankkártyás fizetéssel. Szállítási költség nem kerül felszámításra.
   2. házhozszállításos átvételi mód választása esetén a Szolgáltató kiszállítással megbízott partnere (ÁSZF II. pont), (továbbiakban: futárszolgálat) munkanapokon 8 és 18 óra között a megadott szállítási címre szállítja. Házhozszállítás esetén a megrendelt termékek vételárát és az esetlegesen felmerülő szállítási költséget a Vásárló bankkártyás (Online) vagy átutalásos (előre utalás) fizetési móddal egyenlítheti ki, ebben az esetben a futár részére nem kell semmit fizetni a csomag átvételekor. A futárszolgálat email-ben/telefonon/sms-ben értesíti a Vásárlót a kiszállítás napján a kiszállítást megelőzően annak várható időpontjáról (tól-ig időtartam megadásával).
 2. A kiszállítás a rendelés beérkezését követő 5 munkanapon belül várható; amennyiben bármilyen okból kifolyólag a megadott szállítási határidő nem tartható (továbbiakban: késedelmes kiszállítás), a Szolgáltató erről haladéktalanul értesíti a Vásárlót, aki a késedelmes szállításról történő értesítést követően mindennemű kötöttség nélkül elállhat a vásárlástól.
 3. A kiszállítás díja a webáruházból rendelt termék(ek) bruttó összegétől, az összeállított csomag összsúlyától és a választott szállítási/átvételi módtól függ.

  Magyarországi szállítási díjaink a következők szerint alakulnak:

  • Személyes átvétel esetén szállítási díj nem kerül felszámításra.
  • Futárszolgálattal történő házhozszállítás esetén a következő szállítási díjak érvényesek:
   • 36 000,- Ft alatti rendelések esetén: 1 990,- Ft
   • 36 000,- Ft feletti rendelés esetében a házhozszállítás díjmentes!

  Figyelem!

  A nagyméretű eszközök szállítása esetén, mérettől függően egyedi túlméretes csomag vagy raklapos szállítási plusz díj kerül felszámításra. Ezt a plusz költséget a kosárba helyezés után a fizetési folyamatban fogja látni.

  Más, európai országokba történő szállítás esetén az alábbi díjak kerülnek felszámításra:

  • EU1 zónába történő szállítás 10kg-ig, 150 000,- Ft alatti rendelésnél: 7 500,- Ft / csomag
  • EU2 zónába történő szállítás 10kg-ig, 150 000,- Ft alatti rendelésnél: 11 000,- Ft / csomag
  • EU3 zónába történő szállítás 10kg-ig, 150 000,- Ft alatti rendelésnél: 15 000,- Ft / csomag
  • 10kg-ig, 150 000,- Ft feletti rendelésnél bármely zónába díjmentes!

  Figyelem!

  A nagyméretű eszközök szállítása esetén, mérettől függően egyedi túlméretes csomag vagy raklapos szállítási plusz díj kerül felszámításra. Ezt a plusz költséget a kosárba helyezés után a fizetési folyamatban fogja látni.

  Az országok zónabeosztását és egyéb, a nemzetközi szállítással kapcsolatos információt a https://www.dpd.com/hu/hu/csomagfeladas/nemzetkozi-szallitas/ weboldalon talál.

 4. A futárszolgálat által végzett házhozszállítás magában foglalja a megrendelt termékek emeletre történő felvitelét is azzal a feltétellel, hogy az épületbe, lakóházba történő bejutást a Vásárló, vagy az átvételre jogosult személy köteles lehetővé tenni. Amennyiben ezt a futár nem hajlandó megtenni, ellene panaszt lehet tenni a kiszállítást végző cég elérhetőségein (lásd jelen tájékoztató II. pontjánál). A szállítást végző futár nem megfelelő viselkedésével kapcsolatosan Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
 5. Amennyiben a Vásárló által megadott szállítási címen (ott tartózkodás hiányában) – a futárszolgálat részéről előzetesen emailben/telefonon/sms-ben megadott kiszállítási időtartamon belül – senki nem veszi át a kiszállított termékeket, a futárszolgálat a Vásárló által kapcsolattartásra megadott telefonszámon megkísérli a kapcsolatfelvételt, amelynek eredménytelensége esetén (saját telefonszáma megadásával) sms-ben/email-ben/papír alapon értesítést hagy a kiszállítás meghiúsulásáról, valamint az esetleges második kiszállítás időpontjáról vagy a csomag átvételének egyéb lehetőségeiről.
 6. Házhozszállítás esetében Vásárló nem köteles átvenni azokat a terméke(ke)t, amelyekről a kiszállítás alkalmával derül ki, hogy nem a megrendelt termék került kiszállításra, vagy a termék(ek) nem a megrendelés időpontjában feltüntetett áron kerül(tek) kiszállításra. A Vásárló a futárszolgálat képviselője jelenlétében köteles meggyőződni az átvett csomag (termék) sértetlenségéről. Amennyiben a csomag (termék) sérült, a Vásárló köteles jegyzőkönyv kiállítását kérni a sérülés pontos megnevezése, feltüntetése mellett. A csomagolás (termék) sérülése esetén a Vásárló nem köteles átvenni a csomagot. Szolgáltató reklamációt csak a kiállított jegyzőkönyvben rögzítettek alapján fogad el.
 7. Minden a Webáruházban leadott megrendelés teljesítéséről a hatályos jogszabályok szerinti számviteli bizonylat (Számla), valamint a 10 000,- Ft feletti értékű tartós fogyasztási cikkek esetében jótállási jegy kerül kiállításra. Mindkét dokumentum nyelve magyar, a számlán feltüntetett összegek Forintban értendőek.
 8. A Vásárló kötelessége az általa kapcsolattartás céljából megadott e-mail fiók karbantartása (a Szolgáltató részéről küldött rendelés visszaigazoló vagy egyéb értesítést tartalmazó e-mailhez szükséges tárhely rendelkezésre tartása, ill. a Szolgáltató részéről küldött e-mail-nek esetlegesen a Spam mappába kerülése esetén annak észlelése). Ezen Vásárlói kötelezettségek elmulasztásából fakadó bármilyen igényekért, károkért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

 

V. A szerződés létrejötte, annak technikai lépései, a szerződéskötéssel kapcsolatos egyéb tudnivalók

 1. A Vásárló/Látogató jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a webáruházból történő vásárlással összefüggésben a Szolgáltatóval keletkezett bármilyen jogviszonyára a magyar jog szabályai irányadóak. Fogyasztói szerződés esetén (a fogyasztó definíciója jelen ÁSZF I. pont alatt) a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a jogvita eldöntésre az alperes fogyasztóval (Vásárlóval) szemben indított eljárásban a fogyasztó lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság illetékes. A Szolgáltató és a Vásárló közötti kizárólag magyar nyelven történő szerződéskötés az alábbi technikai lépéseket követően jön létre:
  1. A Vásárló az ÁSZF és az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadását követően megadja a Szolgáltató által IV/1. d) pontban felsorolt adatait és kiválasztja a termékek közül az általa megvásárolni kívántakat. A Szolgáltató biztosítja a termékkiválasztást követően és a „Pénztár”-ba lépést követően is a Vásárló számára, hogy az elektronikus rögzítés során felmerülő hibákat a szerződéskötési jognyilatkozatának megtétele előtt kijavíthassa, (ideértve a rendelés módosítását, törlését is) mielőtt a „Megrendelés” gombra kattintva a megrendelését véglegesítené.
  2. Miután a Vásárló kiválasztotta a kívánt terméke(ke)t és a kiválasztással együtt megismerte és elfogadta a termék(ek) bruttó fogyasztói árát, továbbá a kiszállítás díját, lehetősége nyílik jogi értelemben a „Megrendelés” gombra kattintva elfogadni a Szolgáltatónak a termékek megvásárlására vonatkozóan webáruházban kínált ajánlatát.
  3. A Vásárló a megvásárolni kívánt termék(ek)re vonatkozó vásárlási szándékát (megrendelését) a „Megrendelés” gombra kattintva véglegesítheti, amely megrendelését a Szolgáltató egyedi rendelésazonosító számmal igazol vissza.
  4. A „Megrendelés” gombra kattintással, azaz a megrendelés elküldésével és annak a Szolgáltató részére történő megérkezésével (a hozzáférés időpontjában) a szerződés a Szolgáltató és a Vásárló között létrejöttnek minősül. A szerződés létrejöttének következményeként a Szolgáltató a megvásárolt termék(ek) tulajdonjogának átruházására, a Vásárló a megvásárolt termék(ek) vételárának megfizetésére és a termék(ek) átvételére köteles. Vásárló a jelen pontban és az IV/1. pont e) alpontjában kifejtettek szerint tisztában van azzal, hogy a „Megrendelés” gombra kattintás – a megrendelés összegéig – fizetési kötelezettséget von maga után.
  5. A szerződés (vásárlás) létrejöttét dokumentáló vásárlói megrendelést a Szolgáltató az egyedi rendelésazonosító szám feltüntetésével írásban iktatja és a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján a hozzá tartozó számlával együtt 8 évig megőrzi.
 2. A Szolgáltató a Vásárló megrendelésének hozzá történő megérkezését követően automatikusan visszaigazoló e-mailt küld.
 3. Amennyiben a visszaigazoló e-mail a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség és a szerződéskötési kötelezettség alól, tehát nem köteles átvenni a kiszállított termékeket. Kivétel ez alól, ha a Vásárló nem ellenőrizte megfelelő alapossággal levelezését (pl. a visszaigazoló levél a Levélszemét mappába került, vagy figyelmetlenségből a Vásárló törölte azt).

 

VII. A Vásárló (Fogyasztó) elállási joga, panaszkezelés, további jogorvoslati lehetőségek

 1. Elállási jog: Felhívjuk T. Vásárlóink figyelmét, hogy a jelen VII. pontban részletesen ismertetett elállási jog csak és kizárólag a Ptk. szerint fogyasztónak minősülő Vásárlókat illeti meg. A Fogyasztó – Ptk.-ban meghatározott – definícióját jelen ÁSZF I. pontjában külön feltüntettük. Ennek megfelelően az elállási joggal, annak gyakorlásával összefüggésben használt Vásárló kifejezés alatt – eltérő hivatkozás hiányában – Fogyasztót kell érteni.
 2. Ezen túlmenően a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül az Fgytv. 2. § a) pontja alapján az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.” A bíróság előtti jogorvoslat természetesen a fogyasztónak egyik definíció szerint sem minősülő Vásárlókat is megilleti.
 3. A Vásárlót (Fogyasztót) megilleti a webáruházból történő termékek megrendelése esetén a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában (továbbiakban: Korm. rendelet.) részére biztosított indokolás nélküli elállás joga. A Vásárló azonban nem gyakorolhatja a Korm. rendelet 20. § alapján részére biztosított elállási jogot a rendelet 29. § (1) bekezdésében felsorolt termékcsoportok közül alábbiakra vonatkozóan:
  1. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. A hivatkozott Korm. rendelet és ezzel együtt a 29. §-ban található teljes lista az alábbi linken keresztül érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043
 5. A Vásárló az indokolás nélküli elállási jogát a webáruházból megrendelt termékek átvételét követő 14 napon belül, ill. a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időben is gyakorolhatja a jelen ÁSZF végén található nyilatkozat minta (II. számú melléklet) felhasználásával, (letöltésével) vagy más, az elállási szándékát a Szolgáltatóval egyértelműen kifejező módonpl: postai úton, e-mailben vagy személyesen eljárva – közölt nyilatkozat útján a II. pontban megadott elérhetőségeken. Postai úton történő elállás esetén a 14 napos határidő megtartottnak tekintendő, amennyiben a postára adás (feladás) megtörténik. A határidő számítása, annak megtartottsága ugyanígy történik az e-mail-ben történő elküldés esetén is.
 6. Az elállási /felmondási mintatájékoztató szintén jelen ÁSZF végén található (I. számú melléklet). A kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról szóló kormányrendeletben található mintatájékoztató jelen ÁSZF III. számú mellékletében olvasható. Szavatossági igény előterjesztésére a Vásárlónak a Ptk. 6:157. §-a alapján akkor nyílik joga, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban rögzített minőségi követelményeknek, kivéve ha a hibát a Vásárló a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.
 7. Szavatossági igényét 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján a Fogyasztó számlával vagy nyugtával bizonyíthatja. A Szolgáltató a nála bejelentett szavatossági igényről minden esetben jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek másodpéldányát a Fogyasztónak adja át és három évig megőrzi. A szavatossági igények rendezése során amennyiben a Szolgáltató a szavatossági igény teljesíthetőségéről nem tud nyilatkozni öt munkanapon belül igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót. Amennyiben az igényt a Szolgáltató elutasítja annak indokolása mellett a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről tájékoztatja a Fogyasztót.
 8. A Vásárló határidőn belül gyakorolt elállási joga gyakorlása esetén köteles az elállási joggal érintett terméke(ke)t haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül saját költségén visszaküldeni, vagy választása szerint saját költségén személyesen visszaszállítani a Szolgáltató jelen ÁSZF II. pontjában feltüntetett székhelyére/telephelyére. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a termék(ek)et igazoltan a határidő lejárta előtt elküldi. A Szolgáltató köteles a Vásárló számára a visszaküldött termék(ek) vételárát személyes visszaszállítás esetén haladéktalanul, egyéb esetekben az elállásról való tudomásszerzésről számított 14 napon belül visszafizetni a teljesítési (szállítási) költségekkel együtt. A visszatérítés során a Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, ill. a Vásárló beleegyezése alapján ez más fizetési mód is lehet, amennyiben a Vásárlót ezzel kapcsolatban semmilyen többletdíj nem terheli.
 9. Ha a Vásárló a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ a Szolgáltató ezen többletköltségeket nem téríti meg. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte (pl. a postai feladóvevény másolatával); a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Szolgáltató a termék(ek) visszajuttatását (visszafuvarozását) nem vállalja, azt a Vásárlónak elállás esetén postai küldeményként, vagy futárszolgálat útján kell visszajuttatnia a Szolgáltató II. pontban meghatározott székhelyére/telephelyére.
 10. Szolgáltató biztosítja, hogy a Vásárló az indokolás nélküli elállási nyilatkozatát a webáruház honlapján keresztül tegye meg a II. számú nyilatkozat minta felhasználásával. Ebben az esetben a Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló részére az elállási nyilatkozat megérkezését.
 11. A Vásárló, ill. a kiszállítás alkalmával a termékeket átvenni jogosult személy megtagadhatja azon termékek(nek) az átvételét, amelyek a kiszállítás időpontjában nyilvánvalóan hibásnak tekinthetők, mert pl: csomagolásuk sérült, szakadt, és ennek következtében a csomagolás a terméket már nem, vagy nem megfelelően képes megvédeni a rendeltetése szerint, vagy csomagolás ugyan ép, azonban a termék nyilvánvalóan (szemmel láthatóan) sérült, vagy bármely okból kifolyólag már csak csökkent értékűnek tekinthető. Ilyen esetekben az IV/7. pontban rögzítettek szerint jegyzőkönyv felvételét kell kérni a futárszolgálat képviselőjétől.
 12. Panaszkezelés: Az Fgytv. előírásai alapján, amennyiben a Fogyasztó panasszal él a Szolgáltató felé akár a termékekkel, akár a forgalmazással vagy az értékesítéssel kapcsolatos magatartás, tevékenység, vagy mulasztás miatt, a panaszt a II. pontban feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő. A Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát – jelen lévő Fogyasztó esetén – átadja a Fogyasztónak. Írásban előterjesztett panasz esetén a Szolgáltató legkésőbb 30 napon belül küldi meg érdemi válaszát. Elutasító választ indokolni köteles a Szolgáltató. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató öt évig megőrzi és az ellenőrző hatóságoknak bemutatja. A házhozszállítást végző futár nem megfelelő viselkedésével kapcsolatosan panasszal a kiszállítást végző cég elérhetőségein (lásd jelen tájékoztató II. pontjánál) élhet.
 13. További jogorvoslati lehetőségek: A Fogyasztó panaszát elutasító válasz esetén a Fogyasztó előtt többféle jogorvoslati lehetőség áll, amely lehetőségekről (figyelemmel az adott konkrét panasz jellegére) a Szolgáltató köteles tájékoztatni a Fogyasztót az elutasító válaszában. A Fogyasztó részére rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek a következők: a Fogyasztó fordulhat a Fogyasztóvédelmi hatósághoz, emellett a jogvita rendezéséhez igénybe veheti a Békéltető Testületet, mint vitarendezési fórumot, és természetesen választhatja a jogvita bíróság általi rendezését is. Valamint lehetősége van a Fogyasztónak az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformot is választania az online értékesítésekből fakadó jogviták rendezésére
 14. Békéltető testület előtti eljárás lefolytatására főszabály szerint a Fogyasztó lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) szerint illetékes békéltető testület illetékes. A Békéltető testületek elérhetőségeit megtalálja következő linkre kattintva: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek. A Fogyasztó lakóhelye (tartózkodási helye) hiányában a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület a: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület címe: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 303-304., telefonszáma: +36 (20) 373 25 70, elnök: Dr. Lajkóné Dr. Vígh Judit, e-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu. További információk a http://www.jaszbekeltetes.hu linkre kattintva érhetők el.
 15. A békéltető testületek előtti eljárás lényege röviden: ez a típusú eljárás a fogyasztói jogvita azon lehetséges rendezésének módja, amely a bírósági eljárással szemben olcsóbb, költségkímélőbb, gyorsabb és egyszerűbb eljárás. Kizárólag a fogyasztóvédelmi jogviták tartoznak a békéltető testületek hatáskörébe. A békéltető testületek célja, hogy egyezséget kíséreljenek meg létrehozni a Fogyasztó és a vállalkozás (azaz jelen esetben az Adatkezelő) között, de az egyezség eredménytelensége esetén is döntést hoznak az ügyben. A békéltető testület előtti eljárásban történő részvétel nem zárja ki a hagyományos bírói utat, az az eljárást követően továbbra is a Fogyasztó rendelkezésére áll. A békéltető testület előtti eljárás ingyenes (természetesen, ha a Fogyasztó jogi képviselőt hatalmaz meg az eljárás során annak költségeit ő köteles állni).
 16. Az eljárás menete: ha a Fogyasztó az érintett vállalkozással megkísérelte a vitás ügy rendezését, azonban ez nem vezetett eredményre az eljárás megindítását az ügy szempontjából bizonyító erejűnek ítélt dokumentumok (számla, jótállási jegy, vállalkozással történő levelezés) becsatolásával egy formanyomtatványon kell előterjesztenie, amelynek tartalma a következő linken érhető el: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php/eljaras-menete
 17. Az eljárás (a kérelem beérkezésétől számított) 90 napon belül befejeződik, indokolt esetben legfeljebb 30 napos hosszabbítás lehetséges. A Fogyasztó szabadon dönthet arról, hogy elfogadja-e a békéltető testület ajánlását, az egyezségi ajánlatot, valamint a kötelezést tartalmazó határozatot. A Szolgáltatót a békéltető testület előtti eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, amely kötelezettségnek a Szolgáltató – amennyiben békéltető testület előtti eljárásra kerülne sor – természetesen haladéktalanul eleget tesz.
 18. A Fogyasztó a Szolgáltató panaszkezelésével vagy egyéb fogyasztóvédelmi hatósági jogkörbe tartozó panaszával a Fogyasztóvédelmi Hatóságokhoz is fordulhat. Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóságok a járási hivatalok, jelen esetben illetékes a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztálya címe: 5000 Szolnok, Ady Endre u. 35-37., Tel: +36 (56) 513 336, Fax: +36 (56) 510 204, e-mail: fogyved_eaf_szolnok@nfh.hu. További elérhetőségek és egyéb tájékoztató adatok a Hivatal oldalán a következő linkre kattintva: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/szakigazgatasi-szervek/fogyasztovedelmi-felugyeloseg, a további fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségei a következő linken érhetők el: https://www.isafe.hu/data/pdf/fogyasztovedelmihatosagokelerhetosegei.pdf
 19. Természetesen a fentiekben hivatkozott eljárások mellett a fogyasztónak rendelkezésére áll a jogvita eldöntését a hagyományos bírói út igénybevételével (keresetlevél előterjesztésével) is kezdeményezni. A bírósági vitarendezési formát a fogyasztó választhatja a békéltető testület előtti eljárást követően és a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulásától függetlenül is.
 20. Az eddig ismertetett jogorvoslati lehetőségek mellett a Fogyasztó számára rendelkezésre áll az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform is az online értékesítésekből fakadó jogviták rendezésére az alábbi linkre kattintva. Az oldalon részletes ismertetés található több nyelven (magyar is) a rendszer működéséről, használatáról és minden egyéb szükséges tudnivalóról.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

IX. Szerzői jogi és záró vegyes rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF szerzői jogi műnek minősül, amely után a szerzői jogi védelem kizárólag a szabályzat készítőit illeti meg. Ennek megfelelően tilos az ÁSZF készítőinek kifejezett írásos hozzájárulása hiányában az ÁSZF tartalmát akárcsak részben is harmadik személy részéről lemásolni, átdolgozni mintaként, sablonként felhasználni, értékesíteni vagy – ide nem értve a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott szabad felhasználás eseteit – bármilyen egyéb módon felhasználni (továbbiakban: engedély nélküli felhasználás). Az engedély nélküli felhasználás körébe tartozó magatartást megvalósító személy tudomással bír arról, hogy emiatt a szerzői jogi jogosultak a polgári jog szabályai szerint kártérítési követeléssel fognak élni vele szemben. Ilyen jellegű igény esetén keresse a Szolgáltatót.
 2. Szolgáltató nem tartozik semmilyen magatartási kódex hatálya alá.
 3. A Vásárló személyes adatainak védelméhez, feldolgozásához, kezeléséhez kapcsolódó rendelkezések a webáruházból elérhető „Adatvédelmi Tájékoztató” menüpont alatt található.

   

  I. számú melléklet - Elállási/Felmondási mintatájékoztató

  I. számú melléklet - Elállási/Felmondási mintatájékoztató

   

  Elállási/Felmondási jog

  A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Vásárló jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

  Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 napot követően jár le, amelyen a Vásárló vagy az átvételre jogosult személy a kiszállítótól a megrendelt terméke(ke)t átveszi.

  Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltatónak az ÁSZF II. pontjában feltüntetett postai, ill. elektronikus címére: info@flash-rc.hu. A Vásárló https://www.flash-rc.hu cím alatti internetes oldalunkon is kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat mintát (II. számú melléklet) vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Amennyiben a Vásárló az előzőekben megjelölt elektronikus úton keresztül nyújtja be az elállási/felmondási nyilatkozatát, a Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja Vásárló részére az elállási nyilatkozat megérkezését.

  A Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

  Az elállás/felmondás joghatásai

  Ha a Vásárló eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállítási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatartjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméke(ke)t, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy az(oka)t visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

  A Vásárló miután a szerződés alapján termék(eke)t vett át és az átvételt követően élt elállási jogával, köteles a Szolgáltató számára a terméke(ke)t haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, vagy személyesen átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A Vásárló viseli a termék(ek) visszaküldésének közvetlen költségét.

  A Vásárló felel a termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenésért, amennyiben az a termék(ek) jellegének, tulajdonságának és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

  II. számú melléklet - Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

  II. számú melléklet - Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

  (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

   

  Címzett:

  • SZABÓ-TÓTH ERIKA e.v.
  • Székhely: 5350, Tiszafüred, Örvényi út 39.
  • Telephely: 5350, Tiszafüred, Örvényi út 39. (kérjük a terméke(ke)t ide küldjék vissza)
  • Adószám: 57385712-1-36
  • Vezető tisztségviselő: SZABÓ-TÓTH ERIKA
  • E-mail cím: info@flash-rc.hu

   

  Alulírott/ak ......................................................................................... kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

   

  • Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
  • A fogyasztó(k) neve:
  • A fogyasztó(k) címe:
  • A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

   

   

  Kelt:

   

   

  III. számú melléklet - A hibás teljesítésről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jó

  III. számú melléklet - A hibás teljesítésről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

   

  1. Hibás teljesítés

  A termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél  hibásan teljesít, ha a termék/szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

  Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fontos szabály, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis, tehát érvénytelen az a kikötés, amely a vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

  A hibás teljesítési vélelem fogalma azt jelenti, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

  Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást terheli.

  2. Kellékszavatosság

  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

  Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

   

  Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

  Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja. Végső esetben - amennyiben a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt - a szerződéstől is elállhat.

  A törvény rögzíti, hogy a kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

   

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

  Főszabály szerint a jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén azonban a szavatossági idő hosszabb: a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év.

  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

  Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Fontos szabály, hogy nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

  A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

   

  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

  Ön a vállalkozással (Szolgáltatóval) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét

   

  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  Ezen túlmenően amennyiben Ön a szerződéskötés időpontjában a hibát ismerte (illetve ismernie kellett), úgy ezen hiba vonatkozásában nem élhet szavatossági igényével.

   

  3. Termékszavatosság

  Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

   

  Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

  Termékszavatossági igényként Ön mint fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a termék kicserélését kérheti.

   

  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

   

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

   

  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A Ptk. szerint a fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval/forgalmazóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

   

  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
  • a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető;
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

   

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

   

  4. Jótállás

  A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet értelmében a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, 10 000,- Ft feletti értékű új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség - közismertebb nevén „garancia” - terjed ki az alábbiak szerint:

  • 10 000,- Forintot elérő, de 100 000,- Forintot meg nem haladó eladási ár esetében egy év;
  • 100 000,- Forintot meghaladó, de 250 000,- Forintot meg nem haladó eladási ár esetében kettő év;
  • 250 000,- Forint eladási ár felett három év

  Ebben az esetben a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

   

  Milyen esetben élhet Ön a jótállási igényével?

  A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (ÁSZF I. pont).

   

  Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

  A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők, amely átadása a fogyasztó részére történhet papír alapon vagy elektronikus úton – e-mailben vagy letölthető dokumentumként. Papír alapú jótállási jegyet minden esetben a hótállásra kötelezettnek jól olvashatóan ki kell töltenie, alá kell írnia és le kell pecsételnie. Az elektronikus jótállási jegyként akár a számla is elfogadható, amennyiben annak tartalma megfelel a jótállási jegyekre vonatkozó előírásoknak. Amennyiben a jótállásra kötelezett a jótállási jegyet letölthető dokumentumként biztosítja fogyasztó részére, abban az esetben köteles annak letölthetőségét a jótállási idő végéig biztosítani. A papír alapú jótállási jegyet a termék átadásakor vagy üzembehelyezésekor azonnal át kell adni a fogyasztónak, míg az elektronikus jótállási jegy átadására maximum a következő napon köteles a jótállásra kötelezett.

  A kötelező jótállás időtartama jogszabály szerint egy év. Ettől eltérő jótállási idő a termékhez mellékelt jótállási jegyen kerül feltüntetésre. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A kötelező jótállás keretében a jótállási idő alatt felmerülő minőségi kifogás esetében lényegében a kellékszavatossági jogokat (kijavítást, kicserélést, árleszállítást, elállást) lehet érvényesíteni a következők szerint:

  • Amikor a termék nem javítható: csere vagy vételár visszafizetés nyolc napon belül

   Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

  • Ha a termék javítható, de nem 15 nap alatt – tájékoztatási kötelezettség

   A vállalkozásnak ez esetben továbbra is „törekednie kell” a termék 15 napon belüli javítására. Újdonság, hogy ha a javítási idő a 15 naptári napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról (ezt a tájékoztatást a fogyasztóvédelem ellenőrizheti). A tájékoztatás történhet elektronikus úton is, ha ehhez a fogyasztó előzetesen hozzájárult.

  • Ha a termék 30 napon belül nem javítható: 8 napon belül csere vagy vételár visszafizetés

   Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

  • Ha negyedszer is elromlik a termék: 8 napon belül csere vagy vételár visszafizetés

   Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás a vételárat nyolc napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztó részére. A háromszori javítás nem ugyanazon hibára vonatkozik!

   

  Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt.

   

  Kihez forduljon jótállási igényével kapcsolatosan?

  A 2021. január 1. után vásárolt, kötelező jótállás alá tartozó termékek esetében a fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén vagy a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

  Az eredeti csomagolás megőrzése nem kötelező a jótállás érvényesítéséhez, azonban ha a terméket postai úton/futárszolgálattal szeretné eljuttatni hozzánk vagy a szervízbe, úgy Ön köteles a terméket oly módon becsomagolni, hogy az a szállítás közben ne tudjon sérülni.

  Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

  A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után (pl. a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt) keletkezett. Ebben az esetben a vállalkozás ezt szakvéleménnyel köteles bizonyítani. A szakvélemény kötelező tartalmi elemét a jogszabály az alábbiak határozza meg:

  • megrendelő neve és címe
  • üzlet neve és címe
  • vizsgálat tárgya
  • vizsgálati díj összege
  • vizsgálati díj fizetésére kötelezett
  • termék beérkezésének időpontja
  • vásárlás időpontja
  • minőségi kifogás bejelentésének időpontja
  • fogyasztó kifogása
  • vizsgálati módszerek
  • vizsgálat megállapításai indokolással ellátva
  • tájékoztatás
  • egyebek

   

  Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  Adatkezelési tájékoztató
  Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

  I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA

  SZABÓ-TÓTH ERIKA e.v. (5350 Tiszafüred, Örvényi út 39. szám) alatti székhelyű egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő/Vállalkozó) a jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatón (továbbiakban: Tájékoztató) keresztül tájékoztatja az érintett természetes személyeket az Adatkezelőként általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési gyakorlatáról.

  Adatkezelő a természetes személy partnerei és ügyfelei személyes adatainak kezelését kiemelten fontosnak tartja, ennek megfelelően a személyes adatokat bizalmasan kezeli és adatok biztonsága érdekében megtesz minden szükséges – technikai, szervezési – intézkedést. E körben az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tájékoztatóban rögzített adatkezelése megfelel a vonatkozó – magyar és Európai Uniós – jogszabályokban foglaltaknak, ezen belül is mindenekelőtt a 2018. május 25. napját követően kötelezően alkalmazandó GDPR előírásainak.

  A Tájékoztató megalkotása során az Adatkezelő a jogszabályokon kívül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH/Hatóság) ajánlásaira, tájékoztatóira ezen belül is mindenekelőtt az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember 29. napján kiadott ajánlásában és a 2016. július hónapban kiadott webáruházakra vonatkozó adatvédelmi követelményekről szóló tájékoztatójában rögzítettekre is figyelemmel volt.

  A Tájékoztatót, annak tartalmát az Adatkezelő bármikor jogosult megváltoztatni. A Tájékoztató 2021. június 8. napjától hatályos változata, az abban ismertetett fogalom meghatározások, az érintetteket megillető jogok, a jogorvoslati formák már tartalmazzák a jogalkotónak az Infotv.-en a GDPR-re tekintettel – a 2018.07.26. napjával hatályba léptetett módosításait. Természetesen a további egyéb releváns jogszabályok újabb változásait követően az Adatkezelő az esetlegesen szükséges módosításokat elvégzi és a Tájékoztató hatályos változatát a weboldalán a www.flash-rc.hu elektronikus elérhetőség alatt haladéktalanul közzéteszi. A Tájékoztatóban foglaltakat az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek fogadja el, azokat betartva jár el a személyes adatok kezelése során.

  A Tájékoztató kapcsán felmerült kérdéseit az alábbi email címre, vagy a II. pontban megadott további elérhetőségeire várja az Adatkezelő:

  info@flash-rc.hu

  Az Adatkezelő adatkezeléseit elsősorban az alábbi jogszabályok határozzák meg:

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR),
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
  • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.)
  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv tv.)
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.)
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.)
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)
  • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm rendelet
  • a 2017. évi CL törvény az adózás rendjéről (továbbiakban: Art.)
  • a 2012. évi CLIX tv. a postai szolgáltatásokról (továbbiakban: Posta tv.)
  • a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC tv. (továbbiakban: Be.)
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv.)

  A Tájékoztató célja: rögzíti az Adatkezelő által kezelt természetes személyek (érintettek) adatainak kezelésére vonatkozó elveket, tájékoztatja az érintetteket a személyes adataikkal kapcsolatban őket az Adatkezelővel szemben megillető jogaikról, azok gyakorlásának módjáról, a webáruház által kezelt személyes adatokról, illetve a jogok gyakorlásához szükséges adatkezelői elérhetőségekről és jogorvoslati formákról.

  A Tájékoztató emellett tükrözni kívánja az Adatkezelő elkötelezettséget az adatvédelem területén és törekvését arra, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a NAIH állásfoglalásoknak megfelelő adatkezelési gyakorlatot folytasson.

  A Tájékoztató időbeli hatálya: 2021. június 8. napjától visszavonásig, vagy a Tájékoztató módosításáig.

  A Tájékoztató személyi hatálya: a Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre és az Adatkezelő adatkezelése révén érintett valamennyi természetes személyre.

  A Tájékoztató tárgyi hatálya: a tárgyi hatály az Adatkezelő valamennyi adatkezelésére kiterjed attól függetlenül, hogy az elektronikus vagy papír alapú.

  Kérjük, hogy a webáruházból történő rendelés előtt az általános szerződési feltételeket (ÁSZF) is alaposan szíveskedjenek áttanulmányozni. A webáruházból történő rendeléshez kifejezetten el kell fogadnia a vásárlónak mind az ÁSZF-et mind jelen Tájékoztatót. (a megfelelő négyzetek kipipálásával.)

  II. Az Adatkezelő személye, elérhetőségei

  ADATKEZELŐ:

  • CÉGNÉV: SZABÓ-TÓTH ERIKA E.V.
  • E.V. NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 56012420
  • SZÉKHELY: 5350 Tiszafüred, Örvényi út 39.
  • INTERNETES ELÉRHETŐSÉGEI: https://www.flash-rc.hu
  • ADÓSZÁM: 57385712-1-36
  • KÉPVISELI: SZABÓ-TÓTH ERIKA
  • EMAIL CÍM: info@flash-rc.hu
  • TELEFONSZÁM: +36 (30) 327 07 06
  • ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ: Adatkezelő külön bejelentett adatvédelmi tisztviselővel nem rendelkezik, így ezen feladatokat maga az adatkezelő végzi.

  III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

  A Tájékoztatóban használt kiemelten fontos fogalmak meghatározását és ahol indokoltnak tartjuk magyarázatát (dőlt betűvel szedve) az alábbiakban rögzítjük a GDPR és néhány esetben – ahol releváns – az Infotv. fogalom meghatározásával egyezően:

  személyes adat GDPR: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

  Ilyen személyes adat pl. a webáruházba regisztráló, az ott vásárló vagy a webáruház hírlevelére feliratkozó természetes személynek a regisztráció, a vásárlás a hírlevélre feliratkozás során megadott adata (pl. neve, e-mail címe). De ugyanúgy személyes adatnak minősül az érintett születési helye ideje, IP címe, vagy telefonszáma is.

  az érintett jogai a GDPR alapján: tájékoztatáshoz való jog, személyes adatokhoz való hozzáférés joga, helyesbítés joga, törléshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, adathordozhatósághoz való jog, tiltakozáshoz való jog ideértve a profilalkotást is, bírósághoz, Hatósághoz fordulás joga, ezek határideje, eljárási szabályai, kártérítés, sérelemdíj. Az érintetteket megillető jelen pontban felsorolt jogok részletes magyarázata, kifejtése a Tájékoztató IX. pontjában található.

  adatkezelő GDPR: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. Jelen esetben a Tájékoztató II. pontjában rögzített jogi személy.

  adatkezelés GDPR: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. Ilyen pl. a webáruházban vásárló természetes személyeknek a vásárláshoz (számla kiállításához) szükséges adatainak kezelése, tárolása. De ugyanígy adatkezelésnek minősül a webáruház hírlevelére feliratkozó személy nevének és email címének kezelése is.

  adattovábbítás Infotv.: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

  adatfeldolgozó GDPR: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Ilyen személyek pl. a tárhelyszolgáltató, futárszolgálat, diszpécserszolgálat; a könyvelők, akik a részükre átadott adatokat az adatkezelő utasításainak megfelelően kötelesek kezelni, az átadott adatok vonatkozásában saját maguk részére adatgyűjtést nem végezhetnek, az adatokkal önállóan érdemi döntést (pl. az adat törlése) nem hozhatnak.

  adatfeldolgozás Infotv.: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége

  adattörlés Infotv.: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

  adatmegsemmisítés Infotv.: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. Pl. a számítógépes nyilvántartásból való végleges törlés, vagy a papír alapú nyilvántartás bármilyen módon pl. iratmegsemmisítő útján történő megsemmisítése.

  különleges adat: Infotv.: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. Ilyen adatokat az Adatkezelő nem kezel.

  genetikai adat GDPR: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered. Ilyen adatokat az Adatkezelő nem kezel.

  biometrikus adat GDPR: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, Ilyen például egy kamerarendszer révén rögzített arckép vagy ilyen pl. a daktiloszkópiai adat. Ilyen adatokat az Adatkezelő nem kezel.

  egészségügyi adat GDPR: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról. Ilyen adatokat az Adatkezelő nem kezel.

  az adatkezelés korlátozása GDPR: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; pl. abban az esetben, ha az érintett vitatja az adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogosságát.

  profilalkotás GDPR: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. Ilyen jellegű adatkezelést az Adatkezelő nem végez.

  álnevesítés GDPR: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

  címzett GDPR: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

  harmadik fél GDPR: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

  az érintett hozzájárulása GDPR: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. Ilyen pl. amikor az érintett az Adatkezelő hírlevelére személyes adatainak megadása mellett önkéntesen feliratkozik és hozzájárul az általa megadott adatoknak az Adatkezelő általi kezeléséhez.

  adatállomány Infotv.: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

  nyilvántartási rendszer GDPR: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

  adatvédelmi incidens GDPR: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Ilyen lehet pl. egy külső behatás pl. hacker támadás, amely az Adatkezelő által kialakított adatbiztonsági rendszer olyan sérülésével jár, amelynek következtében az adatokhoz illetéktelen személyek férhetnek hozzá.

  weboldal/honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett www.flash-rc.hu weboldal.

  közösségi oldal: az Adatkezelő által felügyelt, gondozott, https://www.facebook.com/Flash-Rc-104732178199237/ címen elérhető Facebook oldal.

   

  IV. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA

  GDPR előírásai alapján az Adatkezelő által tiszteletben tartott és magára nézve kötelezően alkalmazott adatkezelési elvek az alábbiak:

  Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

  Célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

  Adattakarékosság elve: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

  Pontosság elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

  Korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

  Integritás és bizalmas jelleg elve: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

  Elszámoltathatóság elve: az adatkezelő felelős az előzőekben felsorolt elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

  Szükségesség és arányosság elve: lényegét tekintve megegyezik az adattakarékosság elvével.

  Privacy by design elve: bár ezt az elvet konkrétan nem nevesíti ilyen néven a GDPR, de a Preambulum 78. cikkében és a Rendelet 25. cikkében egyértelműen megtalálható. Lényege: egy olyan tudatos adatvédelmi gondolkodásmód, amelyre figyelemmel az adatkezelő az adatkezelés során, ill. az adatkezelés módjának meghatározásakor olyan technikai és szervezési intézkedéseket pl. az álnevesítést hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelem elveinek, másrészt az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

  Az adatkezelés jogalapja a GDPR alapján

  GDPR:

  A GDPR 6 cikke alapján az adatkezelés jogszerűsége abban az esetben áll fenn, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike (ezekből legalább egy) teljesül:

    a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; pl: webáruház regisztráció, hírlevél küldés

  Az Adatkezelő e helyütt és a V. pontban felsorolt konkrét adatkezelési tevékenységeknél is egyaránt felhívja az érintettek figyelmét, hogy amennyiben az adatkezelés jogalapja önkéntes, (elektronikus, vagy postai úton papír alapon) írásban adott hozzájáruláson alapul, abban az esetben az érintett az önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő II. pontban feltüntetett elérhetőségei bármelyikére küldött írásos nyilatkozatával.

  A hozzájárulás visszavonása díjmentes és semmilyen feltételhez nem kötött, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

    b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; webáruházban vásárlás

    c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; webáruházban vásárlás esetében pl. bizonylatok megőrzésének kötelezettsége a számvitelről szóló 2000 évi C tv. alapján

    d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges: webáruházban vásárlás esetében nem releváns pl. humanitárius vészhelyzet, életveszély

    e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges: webáruházban vásárlás esetében szintén nem releváns pl. közhatalmi jogosítványok gyakorlása körében

    f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek: A webáruházban történő vásárlással összefüggésben ilyen adatkezelést az Adatkezelő nem végez. Egyebekben ilyen típusú adatkezelésnek minősül pl. egy kamerarendszer, vagy elektronikus beléptetőrendszer üzemeltetése.

  Az első albekezdés f) pontja nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása során végzett adatkezelésre.

  Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok jogalapját a Tájékoztató V. pontjában minden egyes adatkezelési tevékenység esetében külön-külön feltünteti függetlenül attól, hogy az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán, szerződés teljesítéséhez, jogszabály által elrendelt kötelező adatkezelésen alapul.

   

  Az adatkezelés(ek) időtartama

  Az adatkezelések jogalapjához hasonlóan azok időtartamát az Adatkezelő a Tájékoztatóban szintén minden egyes adatkezelési tevékenység esetében külön-külön feltünteti függetlenül attól, hogy az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán, szerződés teljesítésén, jogszabály által elrendelt kötelező adatkezelésen alapul.

   

  V. AZ ADATKEZELŐ EGYES ADATKEZELÉSEI

  Az Adatkezelő a GDPR 13. cikk (1) és (2) bekezdései alapján jelen tájékoztatón keresztül tájékoztatja az érintetteket az általa, ill. a megbízásából eljáró adatfeldolgozó részéről végzett adatkezelési műveleteket illetően az alábbi információkról:

  • az adatkezelő elérhetőségeiről
  • az adatkezelés jogalapjáról
  • az érintettek köréről
  • a kezelt adatok köréről, gyűjtésének forrásáról
  • az adatkezelés céljáról
  • az adatkezelés időtartamáról
  • az adatszolgáltatás elmaradásának következményéről
  • adatfeldolgozó személyéről, adatfeldolgozás céljáról
  • adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettjéről
  • nemzetközi adattovábbítás címzettjéről, jogalapjáról
  • az automatizált döntéshozatal, profilalkotás tényéről
  • az érintettet megillető jogokról, jogorvoslati lehetőségekről

  A GDPR 13 cikk (1) és (2) bekezdésében felsorolt további információk (érintettek jogai, felügyeleti hatósághoz benyújtható panasz jogáról, bírósághoz fordulás joga stb.) a Tájékoztatóban külön pontokban (IX. X..) összefoglalva találhatók meg. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy automatizált döntéshozatalt és profilalkotást az általa kezelt személyes adatok tekintetében semmilyen formában nem végez.

  Adatkezelő a webáruház üzemeltetésével összefüggésben az alábbi személyes adatok kezelését végzi:

  V/1. Regisztráció a webáruházban

  Az Adatkezelő regisztrációs lehetőséget biztosít azoknak az érintetteknek, akik vásárlásaikat a felhasználói fiókjukon keresztül szeretnék lebonyolítani.

  • az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,
  • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki webáruházban regisztrál.
  • kezelt adatok köre: felhasználónév, e-mail cím, jelszó
  • az adatkezelés célja: a felhasználói fiókba történő biztonságos belépés, azonosítás, kapcsolattartás.
  • adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
  • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a regisztráció meghiúsulása
  • adatfeldolgozó:
   • Bárdos Attila e.v. (székhely: 3300 Eger, Malomárok u. 13. III/9., adószám: 66087096-1-30, vállalkozói nyilvántartási szám: 31591482, telefonszám: +36 (30) 352 36 29, e-mail: info@w-hosting.info) részére elektronikus levelezéshez szükséges online tárhely biztosítása céljából; jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
   • UNAS Online KFT. (székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14., adószám: 14114113-2-08, cégjegyzékszám: 08-09-015594, telefonszám: +36 (99) 200 200, e-mail: unas@unas.hu) részére webáruház üzemeltetéséhez szükséges online tárhely biztosítása céljából; jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
  • adattovábbítás: a Vállalkozó nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során adatot az adatfeldolgozón kívül harmadik személynek
  • nemzetközi adattovábbítás: nincs
  • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Vállalkozó nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

  Az érintett a jelen pontban megnevezett személyes adataira vonatkozó és a megjelölt adatkezelési célhoz írásban a weboldalon keresztül adott önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő II. pontban feltüntetett elérhetőségei bármelyikére küldött írásos nyilatkozatával. A hozzájárulás visszavonása díjmentes és semmilyen feltételhez nem kötött, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  V/2. Vásárlás a webáruházban

  • az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,
  • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a webáruház kínálatában lévő termékek/szolgáltatások közül vásárolni kíván
  • kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, számlázási és szállítási adatok (településnév, út, utca, tér stb., házszám, emelet, ajtószám) a megrendelt termék(ek) azonosító adatai és mennyisége, a megrendelt termék(ek) ellenértéke (fizetendő végösszeg) a választott fizetési és szállítási mód, a vásárlás dátuma, az érintett születési helye, ideje.
  • az adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlás lebonyolítása, a megrendelések teljesítése, a vásárló nyilvántartása, azonosítása, kapcsolattartás, a vásárlás és fizetés dokumentálása.
  • az adatkezelés időtartama: a Ptk. 6:22. § (1) bekezdés alapján a szerződésből fakadó igény elévüléséig, azaz öt évig.
  • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a webáruházban történő vásárlás meghiúsulása
  • adatfeldolgozó:
   • Bárdos Attila e.v. (székhely: 3300 Eger, Malomárok u. 13. III/9., adószám: 66087096-1-30, vállalkozói nyilvántartási szám: 31591482, telefonszám: +36 (30) 352 36 29, e-mail: info@w-hosting.info) részére elektronikus levelezéshez szükséges online tárhely biztosítása céljából; jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
   • UNAS Online KFT. (székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14., adószám: 14114113-2-08, cégjegyzékszám: 08-09-015594, telefonszám: +36 (99) 200 200, e-mail: unas@unas.hu) részére webáruház üzemeltetéséhez szükséges online tárhely biztosítása céljából; jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
   • A könyvelési feladatok elvégzése céljából adatkezelő külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe, a könyvelési feladatokat saját (alkalmi) bejelentett alkalmazott végzi.
  • adattovábbítás: a Vállalkozó nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során az adatfeldolgozókon kívül adatot harmadik személynek
  • nemzetközi adattovábbítás: nincs
  • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Vállalkozó nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

   

  V/3. Számla kiállítása a vásárláshoz kapcsolódóan:

  Az Adatkezelő a webáruházban vásárlók részére az általa forgalmazott termékek értékesítéséhez kapcsolódóan számlát állít ki. A számlát a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő időtartamig őrzi.

  • az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
  • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő által forgalmazott termékekből vásárol.
  • kezelt adatok köre, forrása: név, lakcím (településnév, út, utca, tér stb., házszám, emelet, ajtószám) a termék darabszáma, ellenértéke (fizetendő végösszeg), a megfizetett áfa összege, választott fizetési mód, a termék vásárlásának dátuma, egyéni vállalkozó esetén adószám (közösségi adószám), Az adatok forrása közvetlenül az érintettől.
  • az adatkezelés célja: a megvásárolt termékek ellenértékének megfizetését igazoló bizonylat kiállítása, az Adatkezelő számviteli kötelezettségének teljesítése. A vásárló és a vásárlás (fizetés) adatainak nyilvántartása, azonosítása, dokumentálása.
  • az adatkezelés időtartama: a Számv. tv 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év
  • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a terméket megvásárló természetes személy nem kaphat névre szóló számlát.
  • adatfeldolgozó:
   • A könyvelési feladatok elvégzése céljából adatkezelő külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe, a könyvelési feladatokat saját (alkalmi) bejelentett alkalmazott végzi.
  • adattovábbítás: a Vállalkozó nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során az adatfeldolgozón kívül adatot harmadik személynek
  • nemzetközi adattovábbítás: nincs
  • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Vállalkozó nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba

   

  V/4. Banki utalással történő fizetés esetén kezelt bankszámla adatok

  Az Adatkezelő által forgalmazott termékek ellenértékének megfizetése számos esetben banki átutalás révén történik. Adatkezelő az átutalásokkal összefüggésben tudomására jutott bank és üzleti titkok megóvása érdekében ezeket az adatokat csak azon munkavállalói részére teszi (titoktartási nyilatkozat aláírása mellett) elérhetővé, akiknek a feladatai ellátásához ez szükséges, ezen felül a könyvelési feladatokat ellátó adatfeldolgozó részére hozzáférhető az adat.

  • az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja,
  • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő által forgalmazott termékekből vásárol és a vásárlás ellenértékét banki átutalás révén fizeti ki
  • kezelt adatok köre, forrása: számlatulajdonos neve, bankszámla adatai, a vásárlás értéke (összege) a közlemény rovatban a vásárlással összefüggésben feltüntetett azonosító adatok, az átutalás időpontja. Az adatok forrása közvetlenül az érintettől.
  • az adatkezelés célja: a vásárláshoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés adatainak és összegének ellenőrzése, a teljesítés megkönnyítésének elősegítése
  • az adatkezelés időtartama: a Számv. tv 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év
  • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az érintett vásárló nem tud banki átutalás révén fizetni,
  • adatfeldolgozó:
   • A könyvelési feladatok elvégzése céljából adatkezelő külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe, a könyvelési feladatokat saját (alkalmi) bejelentett alkalmazott végzi.
  • adattovábbítás: a Vállalkozó nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során az adatfeldolgozón kívül adatot harmadik személynek
  • nemzetközi adattovábbítás:
  • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Vállalkozó nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

   

  V/5. Online bankkártyával történő fizetés esetén kezelt bankkártya adatok

  Az Adatkezelő által forgalmazott termékek ellenértékének megfizetése számos esetben online formában azonnali fizetéssel, a vásárló bankkártyájának segítségével történik. Adatkezelő a tranzakciókkal összefüggésben tudomására jutott bank és üzleti titkok megóvása érdekében ezeket az adatokat csak azon munkavállalói részére teszi (titoktartási nyilatkozat aláírása mellett) elérhetővé, akiknek a feladatai ellátásához ez szükséges, ezen felül a könyvelési feladatokat ellátó adatfeldolgozó részére hozzáférhető az adat.

  • az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja,
  • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő által forgalmazott termékekből vásárol és a vásárlás ellenértékét banki átutalás révén fizeti ki
  • kezelt adatok köre, forrása: számlatulajdonos neve, bankszámla adatai, a vásárlás értéke (összege) a közlemény rovatban a vásárlással összefüggésben feltüntetett azonosító adatok, az átutalás időpontja. Az adatok forrása közvetlenül az érintettől.
  • az adatkezelés célja: a vásárláshoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés adatainak és összegének ellenőrzése, a teljesítés megkönnyítésének elősegítése
  • az adatkezelés időtartama: a Számv. tv 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év
  • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az érintett vásárló nem tud banki átutalás révén fizetni,
  • adatfeldolgozó:
   • A könyvelési feladatok elvégzése céljából adatkezelő külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe, a könyvelési feladatokat saját (alkalmi) bejelentett alkalmazott végzi.
  • adattovábbítás:
   • bankkártyás fizetés esetén: a fizetés (tranzakció) időpontja, összege a vásárló azonosítója a webáruház online fizetési felületét biztosító BARION PAYMENT ZRT. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5., adószám: 25353192-2-43, telefon: +36 (1) 464 70 99, web: www.barion.hu) felé
  • nemzetközi adattovábbítás:
  • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Vállalkozó nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy a Barion Payment Zrt. mint önálló adatkezelő végzi tevékenységét; a cég adatkezelési tájékoztatója a következő címen érhető el: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

   

  V/6. A termékek kiszállítása kapcsán kezelt adatok

  • az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,
  • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a webáruház kínálatában lévő termékek/szolgáltatások közül vásárol és kiszállítást (házhozszállítást) kér.
  • kezelt adatok köre: név, email cím/telefonszám, szállítási adatok (településnév, út, utca, tér stb., házszám, emelet, ajtószám) a megrendelt termék(ek) azonosító adatai és mennyisége, a megrendelt termék(ek) ellenértéke (fizetendő végösszeg) a választott fizetési és szállítási mód, a vásárlás dátuma
  • az adatkezelés célja: a webáruházból megrendelt termékeknek az érintett által megadott címre történő kiszállítása és az ehhez szükséges kapcsolattartás.
  • az adatkezelés időtartama: a házhozszállítás lebonyolításáig.
  • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a webáruházban történő vásárlás meghiúsulása
  • adatfeldolgozó: a Vállalkozó nem veszi igénybe külön adatfeldolgozó közreműködését.
  • adattovábbítás:
   • DPD Hungária Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. A épület 2. emelet, telefonszám: +36 (1) 501 62 00, e-mail: dpd@dpd.hu, adószám: 13034283-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-888141) részére termékek kézbesítése céljából; adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és a Posta tv. 54. § (1) bekezdése alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez (termékek kiszállításához) szükséges
   • Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6, levelezési cím: 1540 Budapest, telefonszám: +36 (1) 767 82 82, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu, adószám: 10901232-2-44, cégjegyzékszám: 01-10-042463) részére termékek kézbesítése céljából; adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és a Posta tv. 54. § (1) bekezdése alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez (termékek kiszállításához) szükséges

  • nemzetközi adattovábbítás: nincs
  • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Vállalkozó nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba

  Felhívjuk a figyelmet, hogy a DPD Hungária Kft. és a Magyar Posta Zrt. mint önálló adatkezelők végzik tevékenységüket, melyhez igénybe vehetik adatfeldolgozóként további alvállalkozók közreműködését is.

  A DPD Hungária Kft. adatkezelési tájékoztatója a következő címen érhető el: https://www.dpd.com/hu/hu/adatvedelem

   

  V/7. Hírlevél küldés (Direkt Marketing)

  Az Adatkezelő lehetőséget biztosít a webáruházban a vásárlók, valamint a látogatók, érdeklődők részére az ott üzemeltetett hírlevél szolgáltatás igénybevételére. A szolgáltatás használata díjmentes, azonban a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően az igénylő előzetes hozzájárulása szükséges. A regisztráltak adatainak kezelését az Adatkezelő saját maga végzi a tárhelyszolgáltató által biztosított, a webáruház rendszerébe integrált hírlevélküldő rendszeren belül, külső hírlevélküldő szolgáltatást nem vesz igénybe.

  • az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, a Grt. 6. § (1) és (5) bekezdése
  • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő hírlevél szolgáltatását igénybe veszi a hírlevélre való feliratkozással, a személyes adatainak megadása mellett
  • a kezelt adatok köre, forrása: név, e-mail cím, a hírlevél útján küldött üzenetekhez adott hozzájárulás. Az adatok forrása közvetlenül az érintettől.
  • az adatkezelés célja: az érintett számára tájékoztatás nyújtása az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól hírlevél és reklámüzenetek formájában (pl.: akciók, hírek, események, szolgáltatások, árak változása, stb.).
  • az adatkezelés időtartama: az érintett önkéntes hozzájárulása visszavonásáig. Az Adatkezelő a hírlevélre feliratkozottak listáját kétévente felülvizsgálja és a további hírlevelek küldéséhez megerősítő e-mailt kér. (legutóbbi felülvizsgálat időpontja 2020. december). Amennyiben az érintett 1 héten belül nem küld megerősítő e-mailt, abban az esetben az Adatkezelő törli az érintettet a hírlevél listáról.
  • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az érintett nem kap hírlevelet, ill. a korábban feliratkozott érintett a megerősítő e-mail hiányában további hírleveleket már nem kap.
  • adatfeldolgozó:
   • Bárdos Attila e.v. (székhely: 3300 Eger, Malomárok u. 13. III/9., adószám: 66087096-1-30, vállalkozói nyilvántartási szám: 31591482, telefonszám: +36 (30) 352 36 29, e-mail: info@w-hosting.info) részére elektronikus levelezéshez szükséges online tárhely biztosítása céljából; jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
   • UNAS Online KFT. (székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14., adószám: 14114113-2-08, cégjegyzékszám: 08-09-015594, telefonszám: +36 (99) 200 200, e-mail: unas@unas.hu) részére webáruház üzemeltetéséhez szükséges online tárhely biztosítása céljából; jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. 
  • adattovábbítás: a Vállalkozó nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során adatot az adatfeldolgozón kívül harmadik személynek.
  • nemzetközi adattovábbítás: nincs
  • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Vállalkozó nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

  Az érintett a jelen pontban megnevezett személyes adataira vonatkozó és a megjelölt adatkezelési célhoz írásban a weboldalon keresztül adott önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő II. pontban feltüntetett elérhetőségei bármelyikére küldött írásos nyilatkozatával. A hozzájárulás visszavonása díjmentes és semmilyen feltételhez nem kötött, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

   

  V/8. Ajánlatkérés (elektronikus formában, postai úton keresztül)

  Az Adatkezelő lehetővé teszi, hogy a termékei iránt érdeklődő személyek ajánlatkéréssel forduljanak hozzá. Az ajánlatkérés egyaránt lehetséges elektronikus, vagy postai úton. Telefonon érkezett ajánlatkérés esetén (az adatok rögzítése nélkül) az Adatkezelő kéri az érintettet, hogy ajánlatkérését az Adatkezelő II. pontban megadott elérhetőségei valamelyikére küldött írásos formában tegye meg, kivéve, ha az ajánlatkérés egyszerűen és azonnal megválaszolható, ill. annak semmilyen formában történő dokumentálása sem szükséges.

  Az ajánlatkérés beérkezése után az Adatkezelő elkészíti az érintett számára adott ajánlatot és a megadott kapcsolattartási formán keresztül juttatja el számára.

  • az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
  • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér, a személyes adatainak megadása mellett
  • a kezelt adatok köre, forrása: név, e-mail cím, üzenet (ajánlat) tárgya, postai úton érkezett kérés esetén az ajánlatot kérő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb. házszám, emelet ajtó, irányítószám). Az adatok forrása közvetlenül az érintettől.
  • az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő ajánlat adása és az ehhez szükséges kapcsolattartás
  • az adatkezelés időtartama: az adott ajánlat érvényességi idejének lejártáig
  • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az ajánlatkérés meghiúsulása
  • adatfeldolgozó:
   • Bárdos Attila e.v. (székhely: 3300 Eger, Malomárok u. 13. III/9., adószám: 66087096-1-30, vállalkozói nyilvántartási szám: 31591482, telefonszám: +36 (30) 352 36 29, e-mail: info@w-hosting.info) részére elektronikus levelezéshez szükséges online tárhely biztosítása céljából; jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
  • adattovábbítás: a Vállalkozó nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során adatot az adatfeldolgozón kívül harmadik személynek
  • nemzetközi adattovábbítás: nincs
  • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Vállalkozó nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

  Az érintett a jelen pontban megnevezett személyes adataira vonatkozó és a megjelölt adatkezelési célhoz írásban (elektronikus, vagy postai úton papír alapon) adott önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő II. pontban feltüntetett elérhetőségei bármelyikére küldött írásos nyilatkozatával. A hozzájárulás visszavonása díjmentes és semmilyen feltételhez nem kötött, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

   

  V/9. Információkérés (elektronikus formában, postai úton, vagy faxon keresztül)

  Az Adatkezelő ugyancsak lehetővé teszi, hogy a termékei iránt érdeklődő személyek, minden egyéb, az ajánlatkérés körébe nem tartozó tárgyban információt kérjenek tőle. Az információkérés egyaránt lehetséges elektronikus vagy, postai úton.

  Telefonon érkezett kérdés esetén az Adatkezelő kéri az érintettet, hogy a kérdést az Adatkezelő II. pontban megadott elérhetőségei valamelyikére küldött írásos formában tegye meg, kivéve, ha a kérés egyszerűen és azonnal megválaszolható, ill. annak semmilyen formában történő dokumentálása sem szükséges. Pl. az érintett a saját nevének és egyéb adatainak közlése nélkül az Adatkezelő valamelyik termékével kapcsolatosan érdeklődik.

  • az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,
  • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőtől a termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatosan információt kér a személyes adatainak megadása mellett és kérése nem tartozik az ajánlatkérés körébe.
  • a kezelt adatok köre, forrása: név, e-mail cím, üzenet tárgya (postai úton érkezett kérés esetén az információt kérő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám) a kérés tartalma. Az adatok forrása közvetlenül az érintettől.
  • az adatkezelés célja: az érintett számára információ (válaszadás) nyújtása és az ehhez szükséges kapcsolattartás
  • az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig
  • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az információkérés meghiúsulása
  • adatfeldolgozó:
   • Bárdos Attila e.v. (székhely: 3300 Eger, Malomárok u. 13. III/9., adószám: 66087096-1-30, vállalkozói nyilvántartási szám: 31591482, telefonszám: +36 (30) 352 36 29, e-mail: info@w-hosting.info) részére elektronikus levelezéshez szükséges online tárhely biztosítása céljából; jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
  • adattovábbítás: a Vállalkozó nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során adatot az adatfeldolgozón kívül harmadik személynek
  • nemzetközi adattovábbítás: nincs
  • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Vállalkozó nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

  Az érintett a jelen pontban megnevezett személyes adataira vonatkozó és a megjelölt adatkezelési célhoz írásban (elektronikus, vagy postai úton papír alapon) adott önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő II. pontban feltüntetett elérhetőségei bármelyikére küldött írásos nyilatkozatával. A hozzájárulás visszavonása díjmentes és semmilyen feltételhez nem kötött, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  V/10. Panaszok és minőségi kifogások kezelése

  Adatkezelő az általa forgalmazott termékekkel kapcsolatban személyesen, elektronikus úton, vagy papír alapon érkezett panaszokat jegyzőkönyv felvétele mellett kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről az érintett személyt tájékoztatja.

  • az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéshez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Fgytv. 17/A § (7) bekezdése
  • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőnél szóban személyesen vagy elektronikus úton, vagy papír alapon panasszal és/vagy minőségi kifogással él az általa forgalmazott termékkel és/vagy az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal szemben, vagy a termék/szolgáltatás forgalmazásával, értékesítésével összefüggő okból kifolyólag – pl. késedelmes szállítás – kifogást támaszt az Adatkezelő magatartásával, eljárásával, tevékenységével, mulasztásával stb. kapcsolatosan.
  • a kezelt adatok köre, forrása: név, e-mail cím, (postai úton érkezett panasz esetén a panaszt tevő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám) a panasszal, minőségi kifogással érintett termék/szolgáltatás megnevezése, vételára, egyéb azonosítója, a minőségi hiba leírása, az egyéb jellegű panasz tartalma, kifejtése, annak bizonyítékai, az érintett által érvényesíteni kívánt igény a panasz és/vagy minőségi kifogás rendezésének módja, a jegyzőkönyv adatai: felvételének helye, ideje, aláíró neve, aláírása. Az adatok forrása közvetlenül az érintettől.
  • az adatkezelés célja: az Adatkezelő és az érintett közötti esetleges jogvita eldöntéséhez bizonyíték szolgáltatása, az Adatkezelő által forgalmazott termékekkel/szolgáltatásokkal valamint az értékesítéssel összefüggő okból felmerülő panaszok, minőségi kifogások hatékony kezelése, azok kivizsgálása, az ehhez szükséges azonosítás, kapcsolattartás, utólagos bizonyíthatóság
  • az adatkezelés időtartama: az Fgytv. 17/A § (7) bekezdése alapján a beérkezett panaszokról, minőségi kifogásokról felvett jegyzőkönyvek és válaszok másolati példányai esetén öt év, míg az esetleges visszáru bizonylatok, számlák esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év,
  • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a panasz és a minőségi kifogás kezelésének elmaradása
  • adatfeldolgozó:
   • Bárdos Attila e.v. (székhely: 3300 Eger, Malomárok u. 13. III/9., adószám: 66087096-1-30, vállalkozói nyilvántartási szám: 31591482, telefonszám: +36 (30) 352 36 29, e-mail: info@w-hosting.info) részére elektronikus levelezéshez szükséges online tárhely biztosítása céljából; jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
  • adattovábbítás: a Vállalkozó nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során adatot az adatfeldolgozón kívül harmadik személynek
  • nemzetközi adattovábbítás: nincs
  • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Vállalkozó nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

   

  V/11. Vélemények, termékértékelések az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól a weboldalon

  Az Adatkezelő weboldalán keresztül lehetőséget biztosít arra, hogy az általa forgalmazott termékeket megvásárló személyek, a termékekkel és az adatkezelővel kapcsolatosan megfogalmazott részletes véleményüket mások számára is elérhetővé, megismerhetővé tegyék.

  • az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,
  • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól szöveges és/vagy pontszámos értékelést kíván adni és hozzájárul az értékelés nyilvánosságra hozatalához
  • a kezelt adatok köre, forrása: név, email cím, az értékelés pontszáma és/vagy szövege. Az adatok forrása közvetlenül az érintettől.
  • az adatkezelés célja: az Adatkezelő által forgalmazott termékek megvásárlása iránt érdeklődők döntésének megkönnyítése az értékelés alapján a termékpaletta folyamatos fejlesztése, a vásárlók kiszolgálásának javítása, vásárlói szokások elemzése, marketing célokra felhasználása
  • az adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig
  • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a vélemény nyilvánosságra hozatalának elmaradása
  • adatfeldolgozó:
   • Bárdos Attila e.v. (székhely: 3300 Eger, Malomárok u. 13. III/9., adószám: 66087096-1-30, vállalkozói nyilvántartási szám: 31591482, telefonszám: +36 (30) 352 36 29, e-mail: info@w-hosting.info) részére elektronikus levelezéshez szükséges online tárhely biztosítása céljából; jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
   • UNAS Online KFT. (székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14., adószám: 14114113-2-08, cégjegyzékszám: 08-09-015594, telefonszám: +36 (99) 200 200, e-mail: unas@unas.hu) részére webáruház üzemeltetéséhez szükséges online tárhely biztosítása céljából; jogalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
  • adattovábbítás: a Vállalkozó nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során adatot az adatfeldolgozón kívül harmadik személynek.
  • nemzetközi adattovábbítás: nincs
  • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Vállalkozó nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

  Az érintett a jelen pontban megnevezett személyes adataira vonatkozó és a megjelölt adatkezelési célhoz írásban (elektronikus, vagy postai úton papír alapon) adott önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő II. pontban feltüntetett elérhetőségei bármelyikére küldött írásos nyilatkozatával. A hozzájárulás visszavonása díjmentes és semmilyen feltételhez nem kötött, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  V/12. Közösségi oldalon (Facebook) történő jelenlét

  Az Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi oldalon és ezáltal az érintett természetes személyek az Adatkezelővel az általa forgalmazott termékekkel kapcsolatosan különböző véleményeket észrevételeket fogalmazhatnak meg vagy az Adatkezelő által megosztott tartalmakra reagálhatnak, vele kapcsolatot tarthatnak.

  Adatkezelő a Facebook-tól semmilyen – személyes adatokra épülő – statisztikát (pl. látogatottsági) nem kér az oldalát felkereső érintettek korára, nemére, családi állapotára stb. vonatkozóan.

  • az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,
  • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon és az Adatkezelő Facebookon található közösségi oldalát és azon megjelenő tartalmakat megosztja, kedveli (lájkolja), véleményezi, önként követi.
  • a kezelt adatok köre, forrása: az érintett közösségi oldalon regisztrált neve, fényképe, e-mail címe az Adatkezelővel, az általa forgalmazott termékekkel összefüggésben küldött véleménye, üzenete. Az adatok forrása közvetlenül az érintettől.
  • az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, az adott közösségi oldalon az Adatkezelő által forgalmazott termékeknek, akcióknak, az általa feltett tartalmaknak a megosztása, lájkolása és ezáltal az Adatkezelő által forgalmazott termékek minél ismertebbé, népszerűbbé tétele és az Adatkezelő által hirdetett akciókról és egyéb információkról való tudomásszerzés, továbbá információ az Adatkezelő számára minőségjavítás céljából a termékek minőségét esetleges hiányosságait illetően.
  • az adatkezelés időtartama: az érintett törlésre irányuló kéréséig (az érintett az Adatkezelő Facebook-oldaláról leíratkozik/nem kedveli tovább)
  • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: kizárás az Adatkezelő közösségi oldalain történő megjelenésből
  • adatfeldolgozó: nincs
  • adattovábbítás: a Társaság nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során adatot az adatfeldolgozón kívül harmadik személynek.
  • nemzetközi adattovábbítás: A Facebook részére, mint önálló adatkezelő
  • automatizált döntéshozatal, profilalkotás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempont stb. alapján nem pontozza vagy sorolja be különböző kategóriákba.

  Adatkezelő ebben az esetben felhívja az érintettek figyelmét, hogy a Facebook az Adatkezelőtől független, önálló adatkezelő. Ennek megfelelően az Adatkezelő Facebook oldalán az érintett részéről önkéntesen megadott személyes adatok és az azokhoz kapcsolódó tartalmak elhelyezése, törlése, visszavonása, ill. ezen adatok kezelése tekintetében a Facebook adatkezelési szabályzata irányadó. Kérjük tehát, hogy a Facebook adatkezelési elveiről, szabályzatáról a közösségi oldal – alábbiakban hivatkozott – weboldalán keresztül szíveskedjenek tájékoztatást szerezni.

  Facebook adatkezelési irányelvei: https://www.facebook.com/privacy/explanation

  VI. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

  Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a GDPR 32. cikk (1) bekezdése és a GDPR Preambulum (83) bekezdése alapján minden tőle telhető technikai és szervezési intézkedést meghozott és folyamatosan meghoz annak érdekében, hogy az adatkezelés kapcsán a személyes adatok védelmét a GDPR előírásainak megfelelően biztosítani tudja.

  Adatkezelő olyan saját adatbiztonsági szabályzat(ok) és eljárás(ok) kialakítását végezte el, amely(ek) alkalmasak arra, hogy az általa kezelt adatok kockázati mértékének megfelelő adatbiztonságot garantálják, különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférés, törlés, megsemmisítés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal megakadályozására.

  Adatkezelő az előző pontban felsorolt kritériumok teljesítésének érdekében az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket hozta:

  • külön erre a célra készített szoftver(ek) alkalmazása abból a célból, hogy az adatkezelő számítógépes rendszeréhez (sem a hardver sem a szoftver eszközökhöz) az interneten keresztül ne lehessen könnyen hozzáférni
  • bizonyos személyes adatok titkosítása és/vagy álnevesítése
  • biztonsági mentések rendszeressége: meghatározott időközönként
  • a biztonsági mentések fizikailag más eszközön történő tárolása, mint ahonnan lementésre kerül
  • jelszóvédelem a számítástechnikai eszközökön
  • jelszóváltoztatás meghatározott időközönként
  • adatkezelő valamint adatfeldolgozó munkatársait titoktartási kötelezettség köti
  • Adatkezelő gondoskodik a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságáról, valamint arról, hogy az ilyen jellegű hibákról jelentés készüljön.
  • az Adatkezelővel megállapodást kötött adatfeldolgozók vállalták, hogy meghatározott időközönként az adatkezelővel közösen áttekintik és szükség szerint felülvizsgálják a védelem megfelelőségét

  Adatkezelő amellett, hogy folyamatosan törekszik arra, hogy csak olyan adatot kezeljen, amelyre az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges, azokat is csak addig, amíg szükséges, különös figyelmet fordít a weboldal informatikai védelmének folyamatos fenntartására, biztosítására.

  Az Adatkezelő az V. pontban felsorolt célokból és jogalap alapján kezelt adatkezelések során – ideértve azok tárolását, törlését, helyesbítését – folyamatosan gondoskodik arról is, hogy az érintettek adatainak védelmi szintje a jogszabályok szerinti elvárt mértékű legyen.

  Amennyiben az adatkezelő jelen pontban felsorolt adatbiztonságot érintő törekvése ellenére bármely okból kifolyólag adatvédelmi incidens következne be az Adatkezelő az incidens súlyosságának megfelelően haladéktalanul megteszi azokat az intézkedéseket, amelyeket a jogszabályok előírnak.

  Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén annak súlyosságától függően (amennyiben az adatsértés az érintettre magas kockázattal jár) haladéktalanul értesíti az érintetteket és az előírt 72 órán belül megteszi a Hatóság részére szükséges tartalmú bejelentést is.

  Az Adatkezelő azon munkatársai, alkalmazottai, akik személyes adatokat kezelnek titoktartási nyilatkozat aláírását követően végezhetik a személyes adatok kezelésével kapcsolatos feladataikat.

   

  VII. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

  Mi az a COOKIE/SÜTI?

  A COOKIE/SÜTI egy olyan kisméretű fájl, amelyeket a meglátogatott weboldalak tárolnak el az Ön számítógépen, okostelefonján, táblagépén (továbbiakban: készülékén) stb. Alkalmazásuk biztosítja, hogy a szolgáltató a felhasználó által elvárt tartalommal tudja megjeleníteni a weboldal tartalmát, (felhasználói élmény biztosítása) emellett a felhasználó böngészését hatékonyabbá tegyék, továbbá elősegítsék a felhasználó érdeklődési körének megfelelő tartalom megjelenítését, vagy pl. nyelvi beállítások, ill. audio és videó fájlok használatához (lejátszásához) is szükségesek. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. A sütik számtalan funkcióval és eltérő élettartammal rendelkeznek és nagyon sok fajtájuk ismert.

  Ennek alapján megkülönböztetünk (a teljesség igénye nélkül) pl.

  1. Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalakat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.
  2. Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal. Ezen sütik használata segíti a weboldalt üzemeltető Adatkezelőt az oldal rendszerének fejlesztésében, karbantartásában, teljesítményének optimalizálásában.
  3. A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, illetve kinézetét, erre példa lehet az Ön által előnyben részesített nyelv vagy a régió, amelyben tartózkodik.
  4. Ugyancsak vannak továbbá harmadik fél pl. egyes közösségi oldalak, mint a Facebook által létrehozott sütik, amelyek pl. lehetővé teszik a reklámok hatékonyságának nyomon követését. Ezen sütik alkalmazásával az Adatkezelő nem látja az egyes felhasználó személyes adatait. Ezeket az adatokat a Facebook tárolja és feldolgozza továbbá összekötheti az érintett felhasználói fiókjával ill. felhasználhatja reklámcéljaira a Facebook adat-felhasználási irányelvének megfelelően. Az érintett megengedheti a Facebook és annak partnerei számára a reklámok megjelenítését a Facebookon és azon kívül. Ide sorolhatjuk még a marketingsütiket, melyeket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használnak. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyenek közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsák őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalakat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára.

  Tekintettel az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C tv. (Ehtv.) 155. § (4) bekezdésére - Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni”- amennyiben nem kívánja engedélyezni a sütik elhelyezését, akkor az Adatkezelő nem helyez el sütiket az Ön készülékén. A sütik korlátozása természetesen ugyanakkor azzal jár, hogy a weboldal tartalma nem az Ön által megjeleníteni kívánt tartalommal és formában, hanem ehhez képest csupán egyfajta „korlátozott módban” lesz elérhető, emellett bizonyos funkciók egyáltalán nem, vagy csak részben lesznek elérhetők.

  A sütik gyakran tárolják a weboldalakkal kapcsolatos beállításokat, mint az alapértelmezett nyelv vagy hely. A weboldalra visszalátogatva a böngésző elküldi az adott weboldallal kapcsolatos sütiket. Ez lehetővé teszi a weboldal számára, hogy személyre szabott információkat nyújtson.

  Alapértelmezés szerint a sütik adatgyűjtése és elküldése észrevétlen a felhasználó számára. Azonban lehetőség van a böngészőkben a beállítások módosítására, amelynek hatására jóváhagyható vagy elutasítható többek között a sütik tárolására, vagy a böngésző bezárásakor azok törlésére vonatkozó kérés.

   

  Böngészője úgy is beállítható, hogy a sütik csak az Ön beleegyezésével hozhatók létre vagy utasíthatók el általánosan. Meg kell azonban jegyezni, hogy sütik nélkül a webhely egyes tartományai korlátozottan vagy egyáltalán nem használhatók. Önnek lehetősége van a sütik alkalmazásának irányítására és szükség esetén megakadályozására úgy, hogy a böngészőket a következő módon konfigurálja:

  • Microsoft Internet Explorer
  1. Válassza ki az ’Eszközök’ menüpontot, majd az ’Internetbeállítások’ parancsot
  2. Kattintson az ’Adatvédelem’ fülre
  3. A ’Beállítások’ területen IE11 esetén a ’Speciális’ részen lehet engedélyezni a Cookie-k használatát, IE10 vagy az alatti verzióknál pedig a függőleges csúszka állításával lehet szabályozni a cookie-k használatát.

  Részletesebb tájékoztatásért kattintson az alábbi linkre: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  • Microsoft Edge
  1. Kattintson az Edge menüre (Alt+F) és válassza ki a ’Beállítások’ menüpontot a böngésző eszköztárán
  2. A bal oldali menüben kattintson a ’Sütik és webhely engedélyek’ linkre
  3. Kattintson a ’Cookie-k és webhelyadatok’ linkre
  4. Válassza ki a megfelelő beállításokat
  5. Zárja be a beállítási ablakot
  • Google Chrome
  1. Kattintson a Crome menüre és válassza ki a ’Beállítások’ menüpontot a böngésző eszköztárán
  2. Kattintson a ’Speciális beállítások’ linkre
  3. Az ’Adatvédelem’ fejezetnél kattintson a ’Tartalombeállítások’ gombra
  4. Jelölje be a Cookie-k (Sütik) beállítása részen a kívánt módot
  5. Kattintson az ’Ok’ gombra
  6. Kattintson a ’Bezárás’ ikonra

  Részletes információk: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop/

  • Firefox
  1. Válassza ki főmenüből az ’Eszközök’ menün belül, vagy az eszköztáron található menü ikonra kattintva a ’Beállítások’ opciót
  2. Kattintson az ’Adatvédelem és biztonság’ panelre
  3. a Tartalomblokkolás területen kapcsolja be az Egyéni opciót
  4. Sütik pontnál végezze el a kívánt beálltásokat
  5. végül nyugtázza a beállításokat.

  Sütikkel kapcsolatos tudnivalók: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

  • Opera
  1. Válassza ki az ’Eszközök’ menüpontot majd onnan a ’Beállítások’ opciót
  2. Kattintson az ’Adatvédelem és biztonság’ panelre
  3. A Sütik pontnál végezze el a kívánt beálltásokat
  4. Nyugtázza a beállításokat.

  Részletes információk: https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

  • Safari
  1. Kattintson a ’Safari’ (Eszközök) gombra, majd azon belül a ’Beállításokra’
  2. Kattintson az ’Adatvédelem’ panelre
  3. A Sütik és webhely-adatok pontnál a kívánt beállításokat el kell végezni
  4. Nyugtázza a beállításokat, majd kattintson az X-re a jobb felső sorban a menü bezárásához

  Részletes leírás: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

   

  Ahogy azt az Adatkezelő jelen Tájékoztatóbevezetőjében már kiemelte, az adatkezelés szabályait rögzítő releváns jogszabályok mellett a Hatóság ajánlásait, tájékoztatóit is igyekszik a lehető legteljesebb mértékben figyelembe venni. Ennek megfelelően pl. a Hatóság 2016. július hónapban kiadott webáruházakra vonatkozó adatvédelmi követelményekről szóló tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően Adatkezelő azon felhasználók számára, akik a sütik szerepéről további, bővebb információhoz szeretnének jutni javasolja, hogy keressék fel a Hatóság  által ajánlott Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség http://www.youronlinechoices.com/hu/adatvedelem elérhetőség alatti weboldalát, ahol részletes és alapos tájékoztatót találnak a sütik szerepéről.

  Google Ads konverziókövetés használata

  A ’Google Ads’ (korábban: Google Adwords) nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását.

  Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy (vagy több) a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

  Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

  Minden Google Ads ügyfél más-más cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

  Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfelek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

  További információ a szolgáltatásról: https://ads.google.com/intl/hu_hu/start/how-it-works/

  Google Analytics alkalmazása

  a weboldal használja ezt az ingyenesen elérhető rendszert, amely megmutatja a felhasználók honlapböngészési szokásait, ezen belül pl. azt, hogy a látogatók honnan kattintottak át, mennyi időt töltenek a weboldalon, illetve hogy földrajzilag honnan keresték fel a weboldalt. De megtudható az alkalmazásával, hogy a látogatók hogyan érik el a weboldalt, meghatározhatók a forgalmi források (melyik böngészőből), mikor lépnek be a látogatók, belépés után hová érkeznek, a honlapon melyik oldalon milyen a visszafordulási arány stb. Erről különböző statisztikák készülnek. Mindezt szintén Sütik használatával éri el a szolgáltatást üzemeltető Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; továbbiakban: Google). Az így összegyűjtött adatok és létrehozott statisztikai adatok a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival.

  A Google Analytics-ről további információ elérhető az alábbi linken: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/?hl=hu

  A Google adatvédelmi és általános szerződési feltételeiről a következő weboldalon tájékozódhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

  Weboldalunk meglátogatásával, weboldalunk használatával a következő sütik kerülnek elhelyezésre az Ön készülékén az alábbiakban felsorolt célokból és időtartamig:

  Név

  Szolgáltató

  Cél

  Típus

  Lejárat

  UN_cookie_allow

  flash-rc.hu

  A weboldal cookie-kezelésének elfogadási státuszát tárolja

  HTTP Cookie

  1 év

  UN_cookie_close

  flash-rc.hu

  A weboldal cookie-kezelésének elfogadását, és a cookie-elfogadó- és tájékoztató ablak rejtett státuszát tárolja.

  HTTP Cookie

  1 év

  UN_admin_view

  flash-rc.hu

  A weboldal admin felületből történő megtekintése az oldal zárt állapotában.

  HTTP Cookie

  Munkafolyamat lezárásáig

  UN_cart_...

  flash-rc.hu

  A kosár adatok tárolására szolgáló cookie

  HTTP Cookie

  1 év

  UN_geoip

  flash-rc.hu

  GeoIP alapú átirányításért felelős cookie

  HTTP Cookie

  Munkafolyamat lezárásáig

  UN_design_page

  flash-rc.hu

  Lista nézet váltása

  HTTP Cookie

  1 év

  UN_design_mobile

  flash-rc.hu

  Mobil verzióra történő átállás

  HTTP Cookie

  1 év

  UN_last_prod

  flash-rc.hu

  Az utoljára megtekintett termékek azonosítóját tárolja ez a cookie.

  HTTP Cookie

  60 nap

  UN_never_logout_id

  flash-rc.hu

  A felhasználó folyamatosan beléptetett állapotban tartásáért felelős cookie.

  HTTP Cookie

  90 nap

  UN_never_logout_auth

  flash-rc.hu

  A felhasználó folyamatosan beléptetett állapotban tartásához szükséges engedélyező cookie.

  HTTP Cookie

  90 nap

  UN_refer

  flash-rc.hu

  Külső oldalról történő linkelés Forrás azonosítása

  HTTP Cookie

  60 nap

  UnasID

  flash-rc.hu

  Az áruház UNAS-azonosítója.

  HTTP Cookie

  Munkafolyamat lezárásáig

  UnasServiceProxyID

  flash-rc.hu

  Az UNAS szolgáltatások Proxy-azonosítója.

  HTTP Cookie

  Munkafolyamat lezárásáig

  ba_test

  pixel.barion.com

  A Barion online fizetési rendszer használatához szükséges cookie Célja a bankkártyás csalások kiszűrése az Ön által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie használata a csalók felismeréséhez szükséges. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásaiból származó adatokról tudjuk, hogy egy felhasználtól származnak

  HTTP-Cookie

  Munkafolyamat lezárásáig

  ba_vid

  pixel.barion.com

  A Barion online fizetési rendszer használatához szükséges cookie Célja a bankkártyás csalások kiszűrése az Ön által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie használata a csalók felismeréséhez szükséges. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásaiból származó adatokról tudjuk, hogy egy felhasználtól származnak

  HTTP-Cookie

  18 hónap

  ba_vid.xxx

  pixel.barion.com

  A Barion online fizetési rendszer használatához szükséges cookie Célja a bankkártyás csalások kiszűrése az Ön által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásait követhessük két munkamenet között az adott honlapon. Ezeket az adatokat gyűjti: ba_vid, userhez kapcsolódó ID, amely a böngésző tulajdonságaiból összeállított hash, az alapján az első, a mostani és az utolsó látogatásának időbélyege az adott honlapon, az aktuális munkamenet ID, harmadik feles cookiekhoz való engedély.

  HTTP-Cookie

  18 hónap

  ba_sid

  pixel.barion.com

  A Barion online fizetési rendszer használatához szükséges cookie. Célja a bankkártyás csalások kiszűrése az Ön által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a munkamenetet azonosítani tudjuk honlapokon átívelően.

  HTTP-Cookie

  30 perc

  ba_sid.xxx

  pixel.barion.com

  A Barion online fizetési rendszer használatához szükséges cookie. Célja a bankkártyás csalások kiszűrése az Ön által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy az Ön böngészőjének munkamene-tét (session) azonosítani tudjuk az adott honlapon belül.

  HTTP-Cookie

  30 perc

  __cfduid

  barion.com

  A Barion online fizetési rendszer használatához szükséges cookie. A biztonságos tranzakciók végrehajtásához nélkülözhetetlen. Tartalomhálózat, a Cloudflare

  használja a megbízható webes

  forgalom azonosítására.

  HTTP Cookie

  1 év

  1P_JAR

  google.com

  Ez a cookie gyűjti a weboldal statisztikákat és méri a konverziókat a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint

  HTTP Cookie

  30 nap

  ANID

  google.com

  Ez a cookie segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a Google-on, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint

  HTTP Cookie

  7 nap

  CONSENT

  google.com

  Google mapshez szükséges cookiek, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint

  HTTP Cookie

  Munkafolyamat lezárásáig

  NID

  google.com

  Ez a cookie segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a Google-on, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint

  HTTP Cookie

  30 nap

  __Secure-3PAPSID

  google.com

  A google profil-építéshez használt cookie-ja. Segítségé-vel nyomon követhetők az egyén által meglátogatott weboldalak, így még hatékonyabban lehet célzott hirdetéseket megjeleníteni a látogató eszközein.a látogató eszközein.

  HTTP Cookie

  2 év

  __Secure-3PSID

  google.com

  A google profil-építéshez használt cookie-ja. Segítségé-vel nyomon követhetők az egyén által meglátogatott weboldalak, így még hatékonyabban lehet célzott hirdetéseket megjeleníteni a látogató eszközein.

  HTTP Cookie

  2 év

  __Secure-3PSIDCC

  google.com

  A google profil-építéshez használt cookie-ja. Segítségé-vel nyomon követhetők az egyén által meglátogatott weboldalak, így még hatékonyabban lehet célzott hirdetéseket megjeleníteni a látogató eszközein.

  HTTP Cookie

  1 év

  __utm.gif

  google-analytics.com

  Google Analytics-hez tartozó követőkód, amely naplózza a látogatók által használt operációs rendszer és böngészőszoftver adatait.

  Pixel Tracker

  Munkafolyamat lezárásáig

  __utma

  flash-rc.hu

  A felhasználó látogatásainak számát gyűjti össze a Google Analítics számára. Tartalmazza az első és az azóta történt összes látogatás időpontját.

  HTTP Cookie

  2 év

  __utmb

  flash-rc.hu

  Egy időpontbélyeget tartalmaz a látogató weboldalra történő belépéséről. A Google Analytics ez alapján számolja a látogatók weboldalon töltött látogatási idejét.

  HTTP Cookie

  1 nap

  __utmc

  flash-rc.hu

  Egy időpontbélyeget tartalmaz a látogató weboldalról történő távozásáról. A Google Analytics ez alapján számolja a látogatók weboldalon töltött látogatási idejét.

  HTTP Cookie

  Munkafolyamat lezárásáig

  __utmt

  flash-rc.hu

  A szerverhez intézett adatkérések sebességét növeli, optimalizálja.

  HTTP Cookie

  1 nap

  __utmz

  flash-rc.hu

  A Google Analítics részére arról tárol adatot, hogy a látogató milyen keresőn keresztül, milyen keresési feltételeket és kulcsszavakat használva, mire kattintva érkezett az oldalra.

  HTTP Cookie

  6 hónap

  _ga

  flash-rc.hu

  Egy egyedi azonosítót regisztrál, amely alapján statisztikai adatok készülnek a weboldal használatáról

  HTTP Cookie

  2 év

  _gat

  flash-rc.hu

  A Google Analytics használja, ezzel növelve a lekérési sebességeket.

  HTTP Cookie

  1 nap

  _gid

  flash-rc.hu

  Egy egyedi azonosítót regisztrál, amely alapján statisztikai adatok készülnek a weboldal használatáról

  HTTP Cookie

  1 nap

  collect

  google-analytics.com

  A Google Analytics számára gyűjt információt a látogató eszközéről és viselkedéséről. Követi a látogatót további eszközökön és hirdetési csatornákon is.

  Pixel Tracker

  Munkafolyamat lezárásáig

  _fbp

  flash-rc.hu

  A Facebook által használt süti. Ez alapján kínál fel a látogató számára különböző hirdetéseket, termékeket, szolgáltatásokat (akár harmadik féltől is)

  HTTP Cookie

  3 hónap

  fr

  facebook.com

  A Facebook által használt süti. Ez alapján kínál fel a látogató számára különböző hirdetéseket, termékeket, szolgáltatásokat (akár harmadik féltől is)

  HTTP Cookie

  3 hónap

  c_user

  facebook.com

  Felhasználói azonosító a Facebook felé, a facebook.com adatvédelmi nyilatkozata szerint. Az xs cookie-val együttesen az identitásodat hitelesíti a Facebook felé.

  HTTP Cookie

  Munkafolyamat lezárásáig

  datr

  facebook.com

  Böngészőazonosító és időbélyeg a facebook.com adatvédelmi nyilatkozata szerint. A böngészőket azonosítja biztonság és az oldal integritása érdekében, többek között fiók-helyreállításra, továbbá a potenciálisan sérült biztonsá-gú fiókok azonosítására.

  HTTP Cookie

  2 év

  locale

  facebook.com

  Ez a cookie egy Facebook cookie, amely azonosítja a felhasználó nyelvét és országát

  HTTP Cookie

  7 nap

  sb

  facebook.com

  Felhasználó- és böngésző-azonosító, időbélyeg, egyéb adatok a facebook.com adatvédelmi nyilatkozata szerint. A böngészőt azonosítja bejelentkezési hitelesítési célból.

  HTTP Cookie

  2 év

  xs

  facebook.com

  Munkamenet-azonosító, létre-hozás időpontja, hitelesítési érték, biztonságos munkame-net állapota, gyorsítótárazási csoportazonosító, a facebook.com adatvédelmi nyilatkozata szerint. A c_user cookie-val együttesen az identitásodat hitelesíti a Facebook felé.

  HTTP Cookie

  6 hónap

   

  VIII. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

  Adatkezelő az általa igénybevett adatfeldolgozókat, valamint adattovábbítás címzettjeit feltünteti az V. pontban részletesen felsorolt adatkezelési tevékenységeinél.

  Adatkezelő személyes adatokat adatfeldolgozási és adattovábbítási célból a fizetési rendszert biztosító pénzügyi szolgáltató, kiszállítást végző partnercég, a tárhely/szerverszolgáltató, a könyvelési/bérszámfejtési tevékenységet és a marketing tevékenységet végző partnercég részére ad át.

  Az alábbiakban felsoroljuk az adatfeldolgozás, adattovábbítás során az Adatkezelő által tiszteletben tartott azon szabályok, amelyeket Adatkezelőként az adatfeldolgozóval is törekszik a lehető legteljesebb mértékben betartatni:

  • Az adattovábbításra az érintett önkéntes hozzájárulása vagy jogszabály rendelkezése alapján kerül sor abban az esetben, ha az adattovábbítás jogalapja egyértelmű és az adattovábbítás címzettje, célja meghatározott.
  • Az adatfeldolgozással kapcsolatosan az adatfeldolgozónak adott utasításokat az Adatkezelő határozza meg, az adott utasítások jogszerűségéért is ő felel.
  • Az adatfeldolgozó a részére átadott személyes adatok tekintetében saját részre további adatfeldolgozást vagy adatkezelést nem végezhet.
  • Az adatfeldolgozó köteles betartani az Adatkezelő utasítását az adatfeldolgozásra átadott adatokra vonatkozóan.
  • Ennek megfelelően az adatfeldolgozó a részére átadott adatokat illetően önállóan érdemi döntést nem hozhat (pl. önálló döntése alapján nem törölheti az adatfeldolgozás céljából átadott személyes adatot.)
  • Az adatfeldolgozó további ún. al adatfeldolgozót csak az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye alapján vehet igénybe.
  • Amennyiben adatvédelmi incidens az adatfeldolgozónál következik be az adatfeldolgozó köteles azt indokolatlan késedelem nélkül jelenteni az Adatkezelőnek.
  • Adatkezelő az adattovábbítás és adatfeldolgozás során is maximálisan törekszik a GDPR előírásinak, elveinek betartására.

   

  IX. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogait a GDPR III. fejezete 12-22 és 34. cikkei, valamint az Infotv. 23. § (bírósághoz fordulás joga bővebben a következő X. pontban) és 25. §-ai tartalmazzák. A Tájékoztatóban az érintettek jogait a mindkét jogszabályra figyelemmel foglaljuk össze:

  Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy jogaik gyakorlására az Adatkezelő II. pontban feltüntetett elérhetőségeit használhatják.

  A GDPR szerinti általános szabályok: amelyek teljesítése érdekében az Adatkezelőnek meg kell tenni a szükséges intézkedéseket

  • minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtani.
  • az információkat írásban vagy más módon ideértve az elektronikus utat is kell megadni.
  • az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták a személyazonosságát.
  • ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be a választ is elektronikus úton kell megadni kivéve ha az érintett másképp kéri.
  • a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem beérkezésétől egy hónapon belül kell megadni a 15 - 22 cikk szerinti kérelmek kapcsán hozott intézkedésekről és amely határidő szükség szerint amennyiben a kérelem összetett, ill. nagy számú kérelem érkezik az Adatkezelőhöz további két hónappal meghosszabbítható.
  • az Adatkezelőnek legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatni kell az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, ha nem tesz intézkedéseket a kérelme nyomán, ill. egyidejűleg arról hogy a Hatósághoz panaszt nyújthat be és bírósági jogorvoslattal is élhet.
  • a 13. 14 cikkek szerinti információkat, továbbá a 15. cikk és a 22 cikk között nevesített jogok esetén valamint a 34. cikk (tájékoztatás adatvédelmi incidensről) szerinti tájékoztatásokat díjmentesen kell megadni az érintett részére. Amennyiben az érintett kérelme ismétlődő jellegű vagy egyértelműen megalapozatlan (bizonyítása az Adatkezelő dolga) akkor az Adatkezelőnek joga van ésszerű összeg felszámítására.

  Az egyes érintetti jogok:

  • tájékoztatáshoz való jog: GDPR 13. és 14. cikk

  Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

     a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

     b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

     c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

     d) a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

     e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

     f) adott esetben annak tényét, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,

  továbbá ezen felül az Adatkezelőnek tájékoztatást kell adnia:

     a) személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

    b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

    c) a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (érintett önkéntes hozzájárulása különleges személyes adatok kezelésére az Adatkezelő ill. az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal ilyen különleges adatokat nem kér és nem kezel) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

    d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

    e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

    f) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

  Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a fentiekben említett minden releváns kiegészítő információról.

  emellett tájékoztatási kötelezettség terheli az Adatkezelőt:

  • az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, és az elhárítására megtett intézkedésekről
  • az adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről
  • az adatfeldolgozó adatairól abban az esetben, ha adatfeldolgozót vett igénybe.

  • személyes adatokhoz való hozzáférési jog: GDPR 15 cikk

  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

  • az adatkezelés céljai,
  • az érintett személyes adatok kategóriái,
  • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
  • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontja,
  • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
  • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
  • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
  • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

  • helyesbítéshez való jog: GDPR 16 cikk

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Amennyiben a helyesbítéshez szükséges adatok az Adatkezelő rendelkezésére állnak akkor az adatok helyesbítését az adatkezelő automatikusan – külön erre irányuló kérelem nélkül is – elvégzi.

  • törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): GDPR 17. cikk

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
  • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
  • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
  • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  Ugyanakkor a törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem abszolút, tehát nem alkalmazható, amennyiben az adatkezelés szükséges:

  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
  • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
  • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
  • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

  A törléshez való jog tehát nem abszolút, ami lényegét tekintve a webáruház esetében a következő korlátokat jelenti:

  • Azoknál az adatkezeléseknél, ahol az adatkezelés jogalapja nem az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, ilyen adatkezelés történik pl. a megvásárolt termékek ellenértékének megfizetését igazoló bizonylat kiállítása, az Adatkezelő számviteli kötelezettségének teljesítése során, ahol az az adatkezelés időtartama a Számv. tv 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év, de ilyen adatkezelésről beszélhetünk az Fgytv. 17/A § (7) bekezdése alapján a beérkezett panaszokról, minőségi kifogásokról felvett jegyzőkönyvek és válaszok másolati példányai esetén is, ahol az adatkezelés időtartama öt év lesz a kötelező törvényi előírás esetén.
  • Ugyancsak e körbe sorolható pl. a webáruházban vásárlás, amikor a Ptk. 6:22. § (1) bekezdése alapján a szerződésből fakadó igény elévüléséig, azaz öt évig végez adatkezelést az adatkezelő.
  • De a törlési kérelem korlátját jelentheti az is, amikor épp a vásárlóval kapcsolatban valamilyen jogvita kapcsán jogos érdek jogalapja alapján kezel adatokat az adatkezelő, ezért ebben az esetben sem fogja törölni erre irányuló kérelem esetén az adatokat.

  Ezeknél a fentiekben felsorolt eseteknél az érintett vásárló hiába terjeszt elő törlési kérelmet, az Adatkezelő az adott törvényben rögzített időtartamig, ill. jogos érdeke pl. az igényérvényesítés lezárultáig az adott adatkezelés jogalapja alapján nem fogja teljesíteni az érintett vásárló törlési kérelmét.

  Az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezeléseknél pl. (regisztráció, hírlevél küldés, nyereményjátékra jelentkezés) természetesen ilyen korlátok nem érvényesülnek, a törlés nem ütközik akadályba.

  Amennyiben az Adatkezelő a törlés iránti kérelmet elutasítja minden esetben írásos, indoklással ellátott válasszal teszi azt.

  • adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: GDPR 18. cikk

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Amennyiben az érintett adatai korlátozás alá kerültek az Adatkezelő a korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintetteket.

  • adathordozhatósághoz való jog: GDPR 20 cikk

  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek az adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul és automatizált módon történik.

  Ugyanakkor ezen jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot, és nem érintheti hátrányosan mások jogait és kötelezettségeit.

   

  • tiltakozáshoz való jog: GDPR 21. cikk

  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az alábbiakon alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is:

  • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; GDPR 6. cikk (1) bek e) pont. Ilyen jellegű adatkezelést az Adatkezelő nem végez
  • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. GDPR 6. cikk (1) bek f) pont. Ilyen jellegű adatkezelést az Adatkezelő nem végez.

  Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

   

  • automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: GDPR 22. cikk

  (ilyen jellegű adatkezelést az Adatkezelő nem végez, jelen pont csupán a teljesség igénye miatt kerül ismertetésre)

  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  Ez a jogosultság nem alkalmazható abban az esetben, ha a döntés:

  • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
  • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy
  • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

  A GDPR értelmében „profilalkotásnak” minősül a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

   

  • A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően Infotv. 25. §

  Az érintett halálát követően GDPR hatálya alá tartozó adatkezelések esetén az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető hozzáférési jogot, helyesbítéshez való jogot, törléshez való jogot, adatkezelés korlátozásához való jogot, illetve tiltakozási jogot az érintett által közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

  A GDPR hatálya alá nem tartozó adatkezelések esetében a gyakorolható jogok a hozzáférési jogot, helyesbítéshez való jogot, törléshez való jogot és az adatkezelés korlátozásához való jogot jelenti.

  Ha az érintett nem tett a fentiek szerinti jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult bizonyos jogok gyakorlására a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelések, illetve az az alá nem eső adatkezelések tekintetében, az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

   

  X. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

  Az érintett jogai érvényesülésnek biztosítékaként az érintett részéről benyújtott kérelmet az Adatkezelő a benyújtástól számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt ingyenesen írásban (elektronikus úton, amennyiben a kérelem is így érkezett) értesíti.

  Amennyiben tehát Önnek, mint érintettnek a személyes adatainak az általunk történő kezelésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, kérése van, kérjük, hogy a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés, vagy tiltakozás iránti jogainak gyakorlása során forduljon bizalommal hozzánk. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az adatvédelmi előírások maradéktalan betartására ezen belül az érintettek részéről érkező kérések, kérelmek megválaszolására és az e körben felmerült esetleges problémák megnyugtató rendezésére. Az Adatkezelő megkeresésével nemcsak a lehető leggyorsabb megoldási lehetőséget biztosítjuk Önnek a felmerült konkrét adatvédelmi probléma, kérdés rendezésében, hanem egyúttal elkerülhetővé válnak a felesleges, megalapozatlan hatósági, bírósági eljárások megindításai is.

  Amennyiben a kérelmének helyt adunk, abban az esetben az általunk, illetve a megbízásunkból vagy rendelkezésünk szerint eljáró adatfeldolgozó a személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok kezelését korlátozza. A kérelemnek helyt adás esetén értesítjük továbbá azon adatkezelőket és adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedést megelőzően továbbítottuk, annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének korlátozását a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.

  Amennyiben a kérelmét elutasítanánk, erről Önt írásban haladéktalanul tájékoztatjuk, közölve az elutasítás ténye mellett annak jogi és ténybeli indokait, és az Önt megillető jogokat (ezen belül, hogy a személyes adatok helyesbítésére, törlésére, korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja).

  Önt kérelmének elutasítása esetén az alábbi jogorvoslati lehetőségek illetik meg:

  1. Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll
  2. A Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.
  3. Az érintett bírósághoz is fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles bizonyítani. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és az Adatkezelőt, ill. a megbízása alapján eljáró adatfeldolgozót:
  • a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére,
  • az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve
  • az érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására
  • kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is.

  Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatkezelő adatfeldolgozójától kártérítésre jogosult.

  Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a GDPR-t sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

  Az adatkezelő illetve az adatkezelő adatfeldolgozója mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  • Postacím:       1363 Budapest, Pf.: 9.
  • Cím:              1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  • Telefon:         +36 (1) 391-1400
  • Fax:               +36 (1) 391-1410
  • E-mail:           ugyfelszolgalat@naih.hu
  • URL:              http://naih.hu

  Tájékoztató az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

   

  XI. A TÁJÉKOZTATÓVAL KAPCSOLATOS SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK

  JELEN TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐI JOGI MŰNEK MINŐSÜL, AMELY UTÁN A SZERZŐI JOGI VÉDELEM KIZÁRÓLAG A TÁJÉKOZTATÓ KÉSZÍTŐIT ILLETI MEG. ENNEK MEGFELELŐEN TILOS A TÁJÉKOZTATÓ KÉSZÍTŐINEK KIFEJEZETT ÍRÁSOS HOZZÁJÁRULÁSA HIÁNYÁBAN JELEN TÁJÉKOZTATÓ TARTALMÁT AKÁRCSAK RÉSZBEN IS HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRE LEMÁSOLNI, ÁTDOLGOZNI, MINTAKÉNT, SABLONKÉNT FELHASZNÁLNI, ÉRTÉKESÍTENI, VAGY – IDE NEM ÉRTVE A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK SZERINTI SZABAD FELHASZNÁLÁS ESETEIT – BÁRMILYEN EGYÉB MÓDON FELHASZNÁLNI (TOVÁBBIAKBAN: ENGEDÉLY NÉLKÜLI FELHASZNÁLÁS). AZ ENGEDÉLY NÉLKÜLI FELHASZNÁLÁS KÖRÉBE TARTOZÓ MAGATARTÁST MEGVALÓSÍTÓ SZEMÉLY TUDOMÁSSAL BÍR ARRÓL, HOGY EMIATT A SZERZŐI JOGI JOGOSULTAK A POLGÁRI JOG SZABÁLYAI SZERINT KÁRTÉRÍTÉSI KÖVETELÉSSEL FOGNAK ÉLNI VELE SZEMBEN.

  Gyakran Ismételt Kérdések az adatvédelemmel kapcsolatban

  1. Mely jogszabályok rendelkeznek az adatvédelemről?

  A jogforrási hierarchiában a legmagasabb rendű jogszabály az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (továbbiakban: Rendelet) A magyar jogszabályok között az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a legfontosabb. Emellett más jogszabályok is tartalmaznak adatvédelmi rendelkezéseket, mint pl. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.), vagy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) illetve egyéb más, a Tájékoztató elején feltüntetett jogszabályok is relevánsak adatvédelmi szempontból.

   

  2. Milyen adat minősül személyes adatnak?

  Ahogy a Rendelet definíciója is rögzíti bármilyen adat, amelyből akár közvetlen, akár közvetett módon, azonosítható az adott természetes személy. Tehát nemcsak a különböző okmányokban (személyi, útlevél, jogosítvány) szereplő adatok, hanem bármilyen más egyéb adat, amelyből az azonosítás megtörténhet. Pl.  hangfelvétel, kamerafelvétel, számítógép IP címe, telefonszám, email-cím, gépkocsi rendszáma, de ide tartoznak különleges adatként pl. egy vérvételi eredmény, egy zárójelentés, vagy egy orvosi lelet adatai is.

  Webáruházunk esetén ilyen személyes adat pl. a webáruházunkba regisztráló, az ott vásárló vagy a webáruházunk hírlevelére feliratkozó természetes személynek a regisztráció, a vásárlás a hírlevélre feliratkozás során megadott adata (pl. neve, e-mail címe). De ugyanúgy személyes adatnak minősül az érintett (vásárló) születési helye ideje, lakcíme, vagy telefonszáma is. Ugyanakkor a gazdasági társaságok különböző adatai: név, adószám, cégjegyzékszám, székhely stb. nem tartoznak a Rendelet definíciója és hatálya alá.

  3. Ki számít érintettnek?

  A Rendelet definíciója alapján: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

   

  4. Érintettként kérhetem-e a korábban megadott adataim törlését?

  Fószabály szerint igen pl. az önkéntes hozzájárulás jogalapja alapján kezelt adatokat mindenféle korlát nélkül. Ilyen pl. a hírlevélre feliratkozás, regisztráció létesítése, nyereményjátékra jelentkezés. Ugyanakkor vannak olyan adatok, amelyek kezelését az Adatkezelő nem az érintett hozzájárulása alapján hanem más jogalap pl. jogi kötelezettség címén kezeli. Ilyen pl a számlák megőrzésére vonatkozó 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 169. § (2) bekezdése amelynek alapján a bizonylatokat nyolc évig meg kell őrizni. Így ezeket az adatokat nem lehet törölni az érintett kérésére csak a határidő leteltét követően. Más jogalapoknál sem automatikus a törlés az érintett kérésére ilyen pl. jogos érdekből üzemeltetett kamerarendszer, vagy ha pl. az adatkezelés szerződés teljesítéséhez jogalap miatt szükséges.

   

  5. Biztonságban vannak-e a webáruház részére különböző okokból megadott személyes adataimat?

  Igen, webáruház üzemeltetése során folyamatosan igyekszünk a Rendelet előírásait (alapelvek, jogalapok, előzetes tájékoztatási kötelezettség stb.) teljes körűen betartani. Az Adatbiztonság menüpontban (VI. pont) rögzítettek szerint az informatikai védelmet – az ott felsorolt technikai és szervezési intézkedések megvalósítását – kiemelt szempontként kezeljük a biztonságos adatkezelés megvalósítása érdekében. Az adatfeldolgozóinkkal a rendelet előírása szerint együttműködési megállapodást kötünk, saját munkatársaink közül pedig azok, akik személyes adatokat kezelnek titoktartási nyilatkozat aláírását követően végezhetik munkájukat. Természetesen a Vásárlóink személyes adatát sem ingyenesen sem visszterhesen nem adjuk át – ide nem értve a különböző hatóságok jogszerű megkereséseit – további harmadik személyeknek.

   

  6. A webáruház az általam megadott személyes adatokat továbbítja e valakinek és ha igen miért?

  Igen, de csak és kizárólag azoknak az adatfeldolgozóknak (partnereknek) továbbítunk személyes adatot, akiknek a Tájékoztató V. pontjában felsorolt valamelyik jogalap alapján erre lehetőségünk vagy kötelezettségünk van. A Tájékoztató V. pontjában minden egyes adatkezelésnél feltüntetésre kerül, hogy kinek, milyen adatot és milyen célból továbbítunk. Az adatok továbbításánál csak és kizárólag azokat az adatokat adjuk át, amelyek az adott partnernek, pl. könyvelőnek, tárhelyszolgáltatónak, futárszolgálatnak a feladata ellátásához szükségesek

   

  7. Milyen jogaim és jogorvoslati lehetőségeim vannak érintettként?

  Amennyiben Önnek, mint érintettnek a személyes adatainak az általunk történő kezelésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, kérése van, kérjük, hogy forduljon bizalommal hozzánk. Kiemelt figyelmet fordítunk nemcsak az Ön vásárlásainak a teljesítésére, hanem a minket kötelező adatvédelmi előírások maradéktalan betartására, valamint az érintettek részéről érkező kérések, kérelmek megválaszolására és az e körben felmerült esetleges problémák megnyugtató rendezésére. Megkeresésünkkel nemcsak a lehető leggyorsabb megoldási lehetőséget biztosítjuk Önnek a felmerült konkrét adatvédelmi probléma, kérdés rendezésében, hanem egyúttal elkerülhetővé válnak a felesleges, megalapozatlan hatósági, bírósági eljárások megindításai is. Az érintetteket megillető jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a Tájékoztató IX. és X. pontjában ismertetjük kérjük, hogy alaposan olvassák át ezeket a fejezeteket.

   

  8. Mikor és milyen módon kérhetem az adataim törlését, módosítását, helyesbítését, vagy kérhetek tájékoztatást?

  Az Tájékoztató II. pontjában megadott bármely elérhetőségeinken keresztül kérhet tájékoztatást, módosítást, helyesbítést, vagy éppen törlést.

   

  9. Van-e bármilyen költsége, vagy feltétele annak, ha kérem az adataim módosítását, helyesbítését, törlését, vagy ha csak tájékoztatást kérek arról, hogy milyen adataimat kezelik?

  Nincs. Ezirányú kéréseit díjmentesen teljesítjük. Természetesen ezeket a jogokat sem lehet visszaélésszerűen gyakorolni (szélsőséges példával élve pl. havonta újra és újra kérni) ilyen esetekben a Rendelet lehetőséget biztosít az Adatkezelőnek adminisztratív költségek felszámítására, vagy megtagadhatja a nyilvánvalóan indokolatlan kérelem újbóli teljesítését.

   

  10. Meddig tárolják az adataimat?

  Az adatok tárolási határideje adatkezelési célonként, jogalaponként eltérő. Az önkéntes hozzájárulás jogalap alapján kezelt személyes adatoknál az érintett visszavonó nyilatkozatának megérkezéséig. (ezt egyébként külön kiemeléssel ellátva jelezzük a IV. pontban a jogalapoknál és az V. pontban az egyes adatkezeléseknél). Ugyanakkor pl. jogi kötelezettség teljesítése jogalap esetén a konkrét jogszabályban előírt időtartamig. Ilyen jogszabály pl. Számv. tv. 169. § (2) bekezdése, vagy panasz minőségi kifogás esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17. § (7) bekezdése ahol nyolc ill. öt év az adatkezelési időtartam. Ezekben az utóbbi esetekben az érintett csak korlátozottan jogosult élni jogaival, hiszen nyilvánvalóan nem kérheti azok törlését az említett időtartamok letelte előtt.

   

  11. Ha regisztráció során megadom a személyes adataimat, de nem vásárolok, meddig őrzik meg a regisztráció során megadott személyes adataimat?

  Miután ebben az esetben – vásárlás hiányában – csak az önkéntes hozzájárulás van jogalapként az adatok kezelésére így amennyiben az érintett kéri, azonnal töröljük adatait.

   

  12. Ha bármilyen kérdésem, kérésem van az adataim kezelésével kapcsolatosan milyen határidőn belül kapok rá érdemben választ?

  A Rendelet 12. cikk (3) bekezdése 1 hónapos határidőt biztosít a válaszadásra (amely határidő indokolt esetben további 2 hónappal meghosszabbítható) Webáruházunk azonban minden esetben igyekszik az 1 hónapos határidőnél rövidebb idő alatt válaszolni az érintett kérésére.